Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Caspar Vilhelm von Munthe af Morgenstierne

Fra Skanderborg Leksikon

Caspar Vilhelm von Munthe af Morgenstierne (4.3.1744, København – 20.9.1811, Gammelgård) var stiftamtmand 1799-1804.

Morgenstierne var søn af justitsråd Bredo von Munthe af Morgenstierne. Han fik en militærkarriere, og søgte i 1769 tilladelse til arbejde for den russiske hær, hvor han hurtigt avancerede til premierløjtnant, men han blev hårdt såret i 1770, og måtte opgive stillingen.

Et par år herefter kastede han sig over jordbrug, og købte først Lundbygård nær Vordingborg, siden Gammelgaard på Lolland, og involverede sig i diskussionen om landboreformerne, og omtrentlig samme tid blev han gift med Anna Petra Cathrine Flindt.

I 1795 blev han amtmand over Havreballegård og Stjernholm amter, fra 1799 også over Skanderborg og Åkær amter, og fra 1803 tillige stiftamtmand over Århus Stift, som Skanderborg Amt var blevet henlagt under. I 1804 blev han forflyttet til den tilsvarende stilling i Lolland-Falster Stift, og få år før sin død blev han Storkors af Dannebrog.

Morgenstiernes efterfølger i embedet som stiftamtmand blev F.J.K. Güldencrone.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 11, s. 547-548

Powered by MediaWiki