Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Eskild Gøje

Fra Skanderborg Leksikon

Eskild Gøje (– 23.12.1573) var lensmand 1558-1561.

Han var søn af Henrik Gøje (død 1533) og Elline Godov, fra hvem han skal have arvet Skjørringe på Falster. I 1548 blev han nævnt første gang i hofkredsene, og i 1551 opholdte han sig på Kalundborg Slot, hvor han opvartede den tilfangetagne Christian 2. Efter at have fratrådt hoftjenesten fik han i 1558 Skanderborg Slot i forlening, i 1561 Odensegård, og fra 1562-1571 Nyborg Slot. 1566 havde han desuden fået Rønnebæksholm i pant for 4000 rigsdaler. I 1558 havde han ægtet Mogens Gyldenstjernes datter Sibylle, og sammen fik de syv børn. Kun én af børnene nåede dog at blive voksen, sønnen Henrik Gøje.

Eskild Gøje blev efterfulgt i Skanderborg af Holger Ottesen Rosenkrantz.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 6, s. 65

Powered by MediaWiki