Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik Carl Munchenberg

Fra Skanderborg Leksikon

Frederik Carl Munchenberg (29. juli 1723 – 3. februar 1813) var byfoged i Skanderborg fra 1760-1780.

Munchenberg blev født i Tibirke på Sjælland som søn af kongelig skovridder Mads Hansen og Anne Kirstine Moth. Han blev uddannet cand.theol. i 1743 og dr. jur. i 1749, men havde trods de to fine uddannelser svært ved at finde arbejde. Faderen gik derfor i forbøn hos kongen, som i 1756 sikrede Munchenberg jobbet som birkedommer i det skanderborgske distrikt. Dette år giftede han sig også med Sophie Magdalene Garde (1724-1807), og de flyttede ind i ejendommen på det nuværende Adelgade 21, også kaldet Dr. Munchenbergs Gård.

Da Skanderborg by blev selvstændig retskreds i 1760 fik Munchenberg det nyoprettede embede som byfoged, og han blev således den første i rækken af borgmestre i Skanderborg. I 1780 fratrådte han af egen vilje stillingen som byfoged, men fortsatte indtil 1801 som birkedommer. Han havde ry for at være dygtig til begge sine embeder, og med tiden blev han ret formuende; han var bl.a. ikke bleg for at låne penge ud mod pant i ejendom, og ved bryllupper, barnedåb o.l. kunne byens borgere vederlagsfrit låne Munchenbergs flotte karet, kørt af kusken Niels Doktor.

Munchenberg overlevede sin hustru og flere af sine børn, og da gården i 1812 blev solgt flyttede han ind hos en af sine døtre, der var blevet gift med Anders Kruse til Hvolgård ved Uldum. Her døde han året efter, 90 år gammel.

Efter Munchenberg blev Ulrik Christian Tolstrup byfoged i Skanderborg.


Kilder

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 85-86

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 117-118

Powered by MediaWiki