Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Fruering Sogn

Fra Skanderborg Leksikon

Fruering-Vitved Sogne omtales i 1347 som Ring Fjærding; og i 1573 bestemmes i et åbent brev, at sognet for dets armods skyld får en afgift til Skanderborg Slot nedsat, og endnu i 1645 nævnes Ring Fjærding som ganske forarmet efter krigen. Beboernes avl var forødt og deres heste og formue dem fratagne.

Sognet var oprindeligt delt i 2 dele, og grunden var, at engang da Fruering Pastorat var ledigt, beklagede præsten i Hylke sig til Chr. d. 4. over, at hans pastorat var for lille og naboens for stort. Kongen gav ham medhold, og så gav han ham 3 store gårde fra Fruering Sogn og lagde dem under Hylke, og gårdene var Ringkloster, Nissumgård og Tammestrup øde, derfor er Fruering Sogn kun på 4.421 tdr. ld.

I 1725 var der i Fruering Sogn 36 gårde, 4 møller og 4 huse som hørte under Skanderborg Rytterdistrikt. I 1808 var der 66 gårde foruden præstegården, d.v.s at de fleste af gårdene var delt i to. I 1901 var der 256 gårde og huse.

Udskiftningen af sognets jorder skete mellem 1770 og 1790. De højtliggende og bakkede jorder er sandmuldede med lerunderlag, og flere steder er jordene ualmindeligt fyldte med sten. Af bakker kan nævnes Skimmelbjerg, Langhøj, Falding Høj og Låddenhøj.

Sognet er ikke skovrigt. De største skovarealer findes i Fruering og Gjesing, medens der i Svinsager, Hvolbæk og Skårup findes noget kratskov. I 1645 omtales Virring Skov og Krat, der dog næsten var omhugget under fjendens indfald i landet.

Man mener, at der i længst forsvunden tid har ligget en sø mellem Fruering og Vitved Sogne kaldet Hallesø.


Kilder

”Fruering Sogn– som det var engang” af Sevel Andersen

http://www.sogn.dk/fruering

http://www.fruering.folkekirken.dk

Powered by MediaWiki