Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Gunde Rosenkrantz

Fra Skanderborg Leksikon

Gunde Rosenkrantz (2.12.1604 – 1675, Helsingborg) var lensmand 1658-1660 og amtmand 1660-1661.

G. Rosenkrantz var søn af rigsråd Holger Rosenkrantz, og han rejse tidligt i livet rundt i Europa og studerende ved forskellige læreanstalter. I 1628 blev han sekretær ved Kancelliet og senere bl.a. kammerjunker for Hertug Ulrik, indtil han i 1648 fik Kalø Len. I 1650 blev han fuldmægtig for den jyske adel, og i 1653 blev han rigsråd.

Rosenkrantz var blevet lensmand på Skanderborg Slot i 1658. Da enevælden indførtes i 1660 blev lensmandsstyret afskaffet og amterne oprettet, og Rosenkrantz fortsatte herefter som amtmand i Skanderborg indtil 1661.

I 1632 var han blevet gift med slægtningen Pernille Rosenkrantz, og han erhvervede sig gennem årene et betydeligt godsområde, der inkluderede Skafføgård, Fuirendal og Juellinge, og Allerup og Boserup i Skåne. Hans økonomi var dog ikke god, og da han i 1664 aflagde hertugen af Gottorp et besøg påkaldte han sig samtidig kongens vrede. Rosenkrantz flyttede kort herefter til Sverige, hvor han i 1675 endte sine dage, fattig og arbejdsløs.

G. Rosenkrantz' efterfølger som amtmand blev konstitueret amtmand Clemen Clemensen.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 14, s. 218-222

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 187

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 272

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 49-50

Powered by MediaWiki