Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hans Richter Jensen

Fra Skanderborg Leksikon

Udstillingsvindue fra Richter Jensens glarmesterforretning, Adelgade 70
Fil:Glarmesterværksted.jpg
Richter Jensens glarmesterværksted Adelgade 70. 1922.
Hans Richter Jensen (1896 – 1994) var glarmester i Skanderborg og i 7 år nybygger i Canada.

H.R.J. var søn af fotograf Peder Jensen, Skanderborg, og han nedsatte sig i 1921 som glarmester. Forretningen med salg og reparation lå først i faderens ejendom Adelgade 70 og siden Banegårdsvej 3. Starten var beskeden, idet han cyklede rundt til omegnens gårde og tilbød at sætte glas i bøndernes staldvinduer.


På grund af dårlige tider besluttede Richterfamilien i 1929 at udvandre til Canada. De omkring 90 breve, som han sendte til sin mor i Skanderborg danner grundlaget for bogen ”Nybyggerliv i Canada”. Heri beskrives de enorme vanskeligheder han som nybygger var udsat for, først som daglejer siden som mindre farmer.

Depressionen i 1930’ernes tvang i 1937 familien tilbage til Danmark.

Familien Richter Jensen vendte dog ikke tilbage til Skanderborg, men var i de følgende år bosat forskellige steder i landet. Richter sluttede sine erhvervsaktive år som faglærer på glarmesterskolen i København.

I 1961 bosatte Richter Jensen og hans kone sig på Kjellerupegnen, hvor han helligede sig sin største hobby, træskærerarbejder.

Hans Richter Jensen gik i de første skoleår i klasse med Arthur Vaag.


Kilder

Samtale/Interview med Hans Richter Jensen v/ Leif Juul Pedersen 1986. Skanderborg Historiske Arkiv.

E. Sevelsted: Nybyggerliv i Canada. 1998.

Midtjyllands Avis 9/10 1986

Powered by MediaWiki