Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Jørgen Grabov

Fra Skanderborg Leksikon

Jørgen Grabov (1673 – 7.10.1728) var amtmand 1700-1728.

Kammerjunker Grabov blev amtmand over Skanderborg og Åkær amter fra år 1700 til sin død, blev konferensråd i 1722, og var konstitueret stiftamtmand over Århus Stift fra 1725-1726.

Som amtmand i Skanderborg boede han en tid på Ring Kloster, men efter en brand flyttede han ind på Skanderborg Slot, og på foranledning af Frederik 4. stod han her for den større restaurering af slottet, som fandt sted 1717-1722. Grabov var også med til at støtte Skanderborg Latinskole økonomisk, da denne skulle flytte til nye lokaler.

I 1726 købte han gården Urup, hvor han døde to år efter. Han efterlod hustruen Lucie Hedvig Levetzow, som han havde ægtet i 1699.

Grabovs efterfølger som amtmand blev Claus Reventlow.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 86

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 37

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 62, 65

Powered by MediaWiki