Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Johan Ditlev Mathias Grill

Fra Skanderborg Leksikon

Grills hvide hus på Adelgade 26, fotograferet ca. 1977

Johan Ditlev Mathias Grill (1.5.1782, Rendsborg – 8.4.1840, Skanderborg) var distriktslæge i Skanderborg 1820-1840.

Grill var søn af skomager Adam Grill og hustruen Magdalene Christiana. Allerede fra en tidlig alder vidste Grill, at han ville være kirurg, og som 17-årig blev han frivillig ved 2. Jyske Infanteriregiment under opsyn af en regimentskirurg. To år efter fik han ansættelse først som kompagnikirurg ved Det Holstenske Infanteriregiment i Rendsborg, og siden ved 1. Jyske Infanteriregiment i Århus. I 1811 rejste han til København for at uddanne sig som kirurg ved Det Kongelige Kirurgiske Akademi, og i 1814 blev han efter endt uddannelse ansat som bataillonskirurg hos 1. Jyske Infanteriregiment.

I juni 1814 blev Grill gift med Margrethe Cathrine Nyhuus, og måneden efter fødte hun parrets eneste barn, Fritz Edvard Nicolaj Grill. I 1815 eller 1816 flyttede familien til Skanderborg, hvor sønnen i 1816 blev døbt i Slotskirken. Senere adopterede de pigen Christiane Mathilde Henriette Schønberg, født 1820 i København. Grill blev i 1820 blev udnævnt til distriktslæge i Skanderborg, og i 1830 lod han opføre en standsmæssig passende to-etagers bolig på Adelgade 26 med plads til både familien, en lærerinde, tjenestefolk og gæster, og med bindingsværkslænger i gården til bl.a. stald og vognport.

Han havde et omdømme som en dygtig og omsorgsfuld læge, og de lokale aviser bragte ved flere lejligheder indlæg fra taknemmelige patienter, her f.eks. sidste strofe af et digt fra R. Lund til distriktslægen:


"Takke Dem Her Doktor jeg saa gjærne

Vilde, men mit Sprog er alt for svagt

Den, som tusind Liv med Held kan værne

Tusind Stemmer bedre Tak har sagt.

Rundt i viden Kreds saa højt gjenlyder:

’Lov og Pris den ædle Doctor Grill!’

Ogsaa jeg min bedste tak Dem byder:

’Løn ham Gud’, jeg dagligt bede vil."


Grill døde pludseligt af et apoplektisk tilfælde i 1840, og hans efterfølger i embedet blev R. Daugaard.


Kilder

"Et borgerhus og dets første beboere i Adelgade i Skanderborg", Johs. E. Tang Kristensen. I: Østjysk Hjemstavn, 1976, s. 16-22

"Indbyggere i Skanderborg 1583-1900", Chr. Holtet. 1940, s. 76a

Powered by MediaWiki