Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Modstand. Laurids Dyrby Andersen.

Fra Skanderborg Leksikon

Laurids Dyrby Andersen foran et Luftværns meldested i 1945

Laurids Dyrby Andersen var politibetjent og involveret i modstandsarbejdet i Skanderborg under besættelsen 1940-1945.

Han medvirkede blandt andet til oprettelsen, rekrutteringen, instruktion i våbenbrug og ledelsen af de lokale ventegrupper i Skanderborg.

Dyrby Andersens var leder og hjælpeinstruktør i Skanderborg Terrænsportsforening, der blev udklækningssted for flere modstandsmænd på egnen. I foreningen stod han blandt andet for at lære unge om at bevæge sig uset gennem et terræn uden at efterlade sig spor.

I november 1943 var Dyrby Andersen med i en mindre gruppe, der på baggrund af en opfordring i det illegale blad Niels Jydes breve, satte sig for at danne mindre ventegrupper, et projekt der faldt til jorden da Dyrby Andersen blev kaldt på kursus i København i et halvt år mellem januar og juli 1944.

Ved hjemkomsten til Skanderborg havde bybilledet forandret sig markant. Værnemagten havde beslaglagt langt flere bygninger og de tyske soldater fyldte mere i gadebilledet. En af de første dage efter Dyrby Andersen var tilbage i Skanderborg blev han spurgt af Kriminalbetjent Holger Frederiksen om han kunne betjene en engelsk maskinpistol, og fik samtidig besked om, at han skulle være gruppefører for en nydannet modstandsgruppe. Derved blev Laurids Dyrby Andersen en del af modstandsarbejdet.

Dyrby Andersen fortsatte ved siden af modstandsarbejdet sit almindelige hverv som betjent frem til politiets internering og deportation den 19. september 1944, hvorefter han måtte gå under jorden. Han var blandt andet en af de betjente, der kom ud til den aktion, hvor Henning Grønlund Carlsen mistede livet.

Resterne af stationen efter sabotagen den 6. marts 1945

Under Aktion Möve var Dyrby Andersen ikke på arbejde. Da han fik besked om omstændighederne valgte han at flygte og havnede efter at nogen tid i skjul på en gård i Ingerslev. Herefter begyndte Dyrby Andersen efter ordre fra byleder Munch-Carlsen, nu som delingsfører, at oprette lokale ventegrupper.

Med tiden lykkedes det at få samlet et stort antal ventegrupper i Skanderborg og omegn, som Dyrby Andersen koordinerede våbeninstruktioner for.

Den 6. marts 1945 blev Dyrby Andersen involveret i en jernbanesabotage, da der manglede mandskab til at udføre aktionen. Målene var Hørning og Hasselager station, hvoraf den gruppe Dyrby Andersen var afsted med skulle sprænge Hasselager station.

Efter befrielsen blev Dyrby Andersen næstkommanderende i et kompagni modstandsmænd under Kaptajnløjtnant Østeraa, der også var luftværnschef i byen.


Kilder:

Skanderborg historiske arkiv

Klostergaard, K. (1995). Skanderborg: En by under besættelsen 1940-45. Scandane.

Powered by MediaWiki