Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Laurids Ebbesen Udsen

Fra Skanderborg Leksikon

Laurids Ebbesen Udsen (1559, Tulstrup – 13.3.1646, Saltø) var lensmand 1608-1646.

Udsen var søn af Ebbe Lauridsen og Kirsten Pedersdatter Kruse, og af en fin slægt, men på det tidspunkt han blev født, var familien nedsunket i fattigdom, og levede på bondevilkår. Der vides ikke noget om hans ungdomsår, før han i 1587 ægtede han den 19 år ældre Ellen Andersdatter Gøje, som var lige så fattig som han selv, men af den fornemme Gøje slægt (også stavet Gøye/Gøie/Gjøe). Dette ægteskab bragte ham et rigt og velanset svorgerskab, der banede vej for hans karriere og rigdom. 1602-1608 var han lensmand på Københavns Slot, og fra 1608 fik han Skanderborg Slot, Åkær og Ålegård i forlening, i 1637 tillige Saltø. Derudover ejede han Tulstrup, Ristrup, Lyngballegård, Perstrup, Tåstrup og Øls. Denne rigdom blev dog dyrkøbt, idet hans hustru døde i 1626 som 86-årig, uden at have skænket ham arvinger. Året efter giftede han sig med den 19-årige Lisbeth Hansdatter Arenfeldt, som døde allerede 1632 uden at have fået børn, og ægteskabet med den tredje hustru Sophie Fatisdatter Staverskov endte ligeledes barnløst. Inden sin døde i 1646 havde han måttet frasælge størstedelen af sit jordegods som konsekvens af Danmarks indblanding i Trediveårskrigen, hvorunder han bl.a. måtte betale 7000 rigsdaler for at løskøbe sig af fangenskab.

Udsen stolede ikke på, at de nærmeste slægtninge ville kunne tage sig af begravelsen, når den dag oprandt, så han fik selv opsat et flot epitaf i Århus Domkirke. Efter hans død havde slægtningene dog ikke engang råd til indskriften, så epitafets sorte skifertavle fik aldrig en indskrift. Dette gav grobund for et rygte om, at Christian 4. eller Frederik 4. havde fået slettet den indskrift, der engang stod på epitafet, men der er ingen grund til at tro, at Udsen var faldet i unåde hos kongen, da han beholdte alle sin forleninger indtil sin død i en alder af 87 år.

Udsen var enebarn, og da det ikke lykkedes ham at få en arving, uddøde slægten med ham. Hans efterfølger i Skanderborg blev Oluf Parsberg.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 18, s. 1-3

Powered by MediaWiki