Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Lensmænd & amtmænd

Fra Skanderborg Leksikon

Lensmænd på Skanderborg Slot (før 1660)

Niels Brok (1302)

Maqvard Rostrup (1340)

Erland Kalf (1364)

Kristian Vendelbo (1369)

Erik Nielsøn (1376)

Jens Palnessøn (1420)

Palle Jonssøn (1424)

Jes Olssøn (1425)

Jens Juul (?)

Otto Nielssøn Rosenkrantz (1452)

Erik Ottossøn Rosenkrantz (1456-1503)

Niels Claussøn (1503-1516)

Mogens Gøje (1516-1544)

Hans Stygge (1544-1547)

Jørgen Lykke (1547-1552)

Albert Gøje (1552-1558)

Eskild Gøje (1558-1561)

Holger Ottesen Rosenkrantz (1561-1573)

Claus Nielsen Glambech (1573-1589)

Mandrup Parsberg (1589-1597)

Valdemar Parsberg (1597-1604)

Peder Mund (1604-1608)

Laurids Ebbesen Udsen (1608-1646)

Oluf Parsberg (1646-1650)

Anders Bille (1650-1657)

Ulrik Christian Gyldenløve (1657-1658)

Gunde Rosenkrantz (1658-1660)


Amtmænd (efter 1660)

Gunde Rosenkrantz (1660-1661)

Clemen Clemensen (konstitueret 1661-1664)

Corfitz Trolle (1664-1668)

Clemen Clemensen (konstitueret 1669)

Christoffer Sehested (1670-1680) / Just Hansen (Sehesteds stedfortræder 1676-1680)

Marquard Rotsten (1680-1681)

Joachim Schack (1682-1700)

Jørgen Grabov (1700-1728)

Claus Reventlow (1728-1730)

Frederik Ludvig v. Woyda (1730-1778)

Hans Løvenhjelm von Bülow (1778-1799)

Caspar Vilhelm von Munthe af Morgenstierne (1799-1804)

Frederik Julius Kristian Güldencrone (1804-1820)

Peter Otto Rosenørn (1820-1824)

Niels Preben Rosenkrantz (1824-1825)

Carl Gustav Rosenørn (1825-1826)

Marcus Sabinus Wilhelm Sponneck (1826-1828)

Frederik Urne (1828-1837)

Hans Lindholm (1838-1855)

Johan Christian Bille-Brahe (1855-1867)

Torkild Christian Dahl (1867-1868)

Carl Bodilius August Dahl (1868-1870)

Theodor August Jes Regenburg (1870-1894)

Vilhelm Bardenfleth (1894) (få dage inde i embedet blev han udnævnt kultusminister)

Krieger (konstitueret 1894-1895)

Carl Vilhelm Johannes Dreyer (1895-1915)

Hans Carl Dons (1915-1926)

Valdemar Hvidt (1926-1942)

Ernst Ferdinand Gustav Schau (1942-1965)

Niels Møllmann (1965-1970)


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 29 (datering af Hansen), s. 271-272

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160 (datering af Sponneck og Urne)

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 19, s. 225 (datering af v. Woyda); bind 11, s. 548 (datering af Morgerstierne), s. 511 (datering af Mund); bind 14, s. 237, 239 (datering af H.O. Rosenkrantz), s. 310 (datering af C.G. Rosenørn); bind 6, s. 55 (datering af A. Gøje), s. 65 (datering af E. Gøje), s. 98-99 (datering af Glambech), s. 332 (datering af Güldencrone); bind 12, s. 549 og 554 (datering af M. Parsberg og Valdemar Parsberg), s. 552 (datering af O. Parsberg); bind 18, s. 1-3 (datering af Udsen); bind 2, s. 210 (datering af Bille); bind 10, s. 513 (datering af Lykke)

"Oprøret i Skanderborg Amt 1791", Karl Rasmussen. Århus Stifts Årbøger 1916, s. 192 (datering af von Bülow)

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 131 (datering af Reventlow), s. 137 (datering af N.P. Rosenkrantz), s. 140 (datering af P.O. Rosenørn), s. 145 (datering af Schack), s. 187 (datering af G. Rosenkrantz), s. 168 (datering af Trolle)

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 52 (datering af Clemensen)

Powered by MediaWiki