Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ove Malling Storm

Fra Skanderborg Leksikon

Ove Malling Storm (? – 24.8.1892) var distriktslæge i Skanderborg 1890-1892.

Malling havde en tilsvarende stilling i Hornslet, da han efter distriktslæge Kuhlmanns død overtog embedet i Skanderborg. I Hornslet havde Malling været en afholdt distriktslæge, men han nåede ikke at vinde samme anseelse i Skanderborg. Dette skyldtes, at distriktslægerne ofte blev kaldt ud til sygebesøg i oplandet, og med Kuhlmann i spidsen havde de gennem en annonce i Skanderborg Amtsavis frabedt sig at blive hentet i et enspænderkøretøj, altså en vogn trukket af kun én hest, da det erfaringsmæssigt viste sig at udgøre en fare. Da Malling i 1890 overtog embedet trak han linjerne endnu skarpere op ved at forlange altid at blive hentet af et køretøj trukket af to heste og bemandet med både kusk og en ekstra person.

Ved en tragisk begivenhed samme år, hvor en husmandskone fra Vrold i armod havde forsøgt at begå selvmord ved at kaste sig selv og familiens mindste barn i brønden, blev Malling tilkaldt midt om natten i et forsøg på at genoplive konen, der viste svage livstegn. Malling holdt dog på sine principper, og nægtede at tage af sted i en enspændervogn, når det var mørkt. Der blev derfor sendt bud efter lægen Albert Emil Nielsen, der senere blev distriktslæge i Skanderborg, og han forsøgte at genoplive kvinden – men forgæves. Efterfølgende herskede der en bitter stemning mod distriktslægen, især blandt småkårsfolk i Skanderborg omegn.

Malling blev syg og døde allerede i 1892, og blev efterfulgt af August Vilhelm Graah.


Kilder

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 53-54

Powered by MediaWiki