Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Svendehjemmet

Fra Skanderborg Leksikon

Svendehjemmet (th) ca. 1910

Svedehjemmet eksisterede i perioden 1882-1952 som overnatningsmulighed for rejsende håndværkersvende i Skanderborg.

Før herberget blev oprettet var de mange rejsende svende henvist til tilfældige logier af svingende kvalitet og moral, og man ønskede at tilbyde dem ordentlige overnatningsforhold når de var på gennemrejse i Skanderborg. Ved et møde i 1882 blev det derfor besluttet af oprette Svendehjemmet, og ved et nyt møde nogle måneder senere meddelte en af initiativtagerne, redaktør Oluf H. Jørgensen, at i alt 133 bidragsydere (52 arbejdsgivere, 28 svende og 53 andre) havde fået samlet 556 kr. til formålet. Haandværkssvendenes Rejse- og Sygeforening i Skanderborg blev derfor oprettet, og man nedsatte en bestyrelse bestående af fabrikant A. Blom som formand, maler E. Aarup, garver C. Hansen, lærer Højer, herredsfuldmægtig Johansen, former Magnussen, skomagersvend Wraa, skræddersvend Karlslund og snedkersvend Christensen. Spareforeningen for Skanderborg By ydede 300 kr. i bidrag og kommunen vedtog at yde 50 kr. i bidrag det første år.

Svendehjemmet åbnede 15. november 1883 hos tidligere værtshusholder P. Madsen, der havde til huse på Louisenlund i den gamle rytterbarak. Herberget rådede over et fire-personers soveværelse og et opholdsrum, og fra Rejseforeningen modtog Madsen 1,20 kr. pr. dag pr. svend, som så fik gratis mad og husly i et døgn. Lægehjælp eller sygehusophold var ligeledes gratis for svenden, og herberget skulle yde denne gratis bistand i fire måneder om året, nemlig fra 15. november til 15. marts. De gode intentioner havde Madsen dog svært ved at leve op til, og herberget fik i løbet af nogle år et rygte som værende uhumsk og værten brutal. Han blev derfor fyret, og herberget flyttede kortvarigt ind hos tidligere vognmand Carl Andersen i Vestergade 6. Men da Skanderborg Afholdsforening i 1887 indrettede afholdshotel i Galthens Gaard med tilhørende ekstra soverum og en stor spisestue lejede Rejseforeningen disse lokaler, og afholdshotellets vært, skrædder Madsen, blev ligeledes bestyrer for Svendehjemmet.

Vesterskovvej 2011

I løbet af 1890’erne opstod der et ønske om at eje egen bygning, og med støtte fra kommunen blev Rejse- og Sygeforeningens nye bygning på hjørnet af Vestergade og Vesterskovvej indviet i 1901. Det nye svendehjem havde en samlingsstue, en spisestue, en sovesal med plads til seks logerende og et soverum med plads til to, og hvert soveværelse havde kakkelovne. Hjemmet var desuden indrettet, så det senere kunne omdannes til fire alderdomslejligheder for håndværkere.

Behovet for herberger til rejsende svende forsvandt efterhånden som velfærdssamfundet voksede frem og navertraditionen uddøde. Da kommunen i 1951 derfor opgav den økonomiske støtte til svendehjemmet besluttede Rejse- og Sygeforsikringen på en generalforsamling d. 12. april samme år at opløse foreningen og nedlægge svendehjemmet. Bygningen blev solgt til en privatperson i 1952, og således sluttede Svendehjemmets 70-årige historie.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 84-89

Powered by MediaWiki