Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ulrik Christian Gyldenløve

Fra Skanderborg Leksikon

Ulrik Christian Gyldenløve (7.4.1630, Jægersborg – 11.12.1658) var lensmand 1657-1658.

Fil:Ulrik Christian Gyldenløve.jpg
Ulrik Christian Gyldenløve

Han var uægte søn af Christian 4. og Vibeke Kruse. Kongen holdt meget af sønnen, og forærede ham allerede fra barnsben en store mængde jordegods. Af alle kongens gaver var det dog Ulriksholm – opkaldt efter selvsamme søn – der var den største. Formynder og bestyrer af ejendommene blev først Anders Bille til Damsbo, og herefter Steen Eriksen Bille til Kjærsgaard. Det var dog den senere sjællandske bisp, dr. Jesper Brochmand, som tog sig af Gyldenløves opdragelse og boglige uddannelse, indtil han som 12-årig kom på Sorø Akademi. Allerede som 14-årig blev han udnævnt til ritmester, og året efter førte han sit eget rytterkompagni under Torstenssonsfejden. I 1648 rejse han udlands og blev væk fra fædrelandet i syv år, hvor han bl.a. kæmpede for den spanske hær i Flandern.

I 1654 kaldte Frederik 3., Gyldenløves halvbror, ham hjem fra udlandet, da udsigten til krig i Danmark kom nærmere. Gyldenløve blev udnævnt til generalmajor, deltog i Karl Gustav-krigene og fik først Hald og senere Skanderborg Slot i forlening. Han døde som 28-årig generalløjtnant under Anden Karl Gustav-krig – ikke under krigshandlinger, men af en febersygdom, som halvsøsteren Leonora Christine kaldte for ”en rasende og fortvivlet sygdom”.

Gunde Rosenkrantz efterfulgte Gyldenløve i Skanderborg.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 6, s. 340-347

Powered by MediaWiki