Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Willy Pedersen. Borgmester

Fra Skanderborg Leksikon

Willy Pedersen. 1968


Willy Pedersen (30. april 1914 - 5.september 1975) var socialdemokratisk borgmester i perioden 1957-1968. I 1968 måtte han på grund af sygdom trække sig fra borgmesterposten.

Willy Pedersen stammede fra Nyborg, hvor han efter realeksamen blev bankelev. Efter afsluttet uddannelse flyttede han i 1936 til Skanderborg, og blev ansat i Skanderborg Handels- og Land-brugsbank, som lå på Adelgade ved siden af Skanderborg Bank (”den store bank”). I 1942 blev Handels- og Landbrugsbanken overtaget af Andelsbanken, og et par år senere blev den unge dygtige bankmand som 30 årig ansat som forretningsfører for Sygekassen, som lå i Møllegade 4. I Sygekassen kom Willy Pedersen – i modsætning til i bankverdenen - ind i et socialdemokratisk miljø.

I 1954 blev Willy Pedersen indvalgt i byrådet på den socialdemokratiske liste, som fik flertal med Wilh. Dupont blev borgmester. Ved folketingsvalget i maj 1957 indvalgtes Wilh. Dupont i folketinget, og Willy Pedersen blev valgt som borgmester.

Willy Pedersen og Wilh. Dupont 1968.

Allerede i marts 1958 skulle der være byrådsvalg, og den magtfulde bankdirektør og tidligere borgmester O.E. Øhrstrøm, Skanderborg Bank var Borgerlistens borgmesterkandidat. Socialdemokraterne mistede lflertallet, men på et dramatisk møde i byrådssalen stemte den konservative arkitekt J, Schmidt på Willy Pedersen, som herefter blev valgt som borgmester. Øhrstrøm forlod straks byen som en skuffet mand.

I tiden efter 1958 oplevede Danmark en stor økonomisk fremgang, og det også tilfældet i Skanderborg.

Willy Pedersen var en høj mand, der i sit mørke jakkesæt udstålede tillid langt ind i borgerlige kredse. Ved de kommende valg undlod socialdemokraterne ikke at henvise til borgmesterens bankuddannelse. Ved valget i 1962 blev Willy Pedersen genvalgt, men den store prøve var det ekstraordinære valg i 1963 i anledning af sammenlægningen med Skanderup- Stilling sognekommune. I Skanderup-Stilling havde der altid været borgerligt flertal, men takket være Willy Pedersens meget store personlige stemmetal blev der socialdemokratisk flertal i den nye storkommune. Det sket igen ved valget i 1966, som blev Willy Pedersens sidste valg.

I 1968 måtte Willy Pedersen kun 53 år gammel på grund af sygdom opgive det politiske arbejde. Han udtrådte af byrådet, og blev afløst som borgmester af Wilh. Dupont.

Indtil sin død i 1975 var Willy Pedersen, der blev 61 år, ansat i kommunens sygesikring, der havde afløst sygekassen.

Willy Pedersen huskes som en meget dygtig og afholdt borgmester, der med sin uddannelse og baggrund havde det fulde overblik over kommunens sager.


Kilder:

Skanderborg Amts Avis

Kommunal årbog

Svend Paludan-Müller: Oplysninger fra Jørgen Boiden Pedersen (søn af Willy Pedersen)

Powered by MediaWiki