Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Anders Bille

Fra Skanderborg Leksikon

Anders Bille (1600 – 10.11.1657) var lensmand 1650-1657.

Han var søn af Erik Jensen Bille til Rønnovsholm og Mette Banner. I 1628 var han blevet gift med Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz, og han ejede adskillige herregårde, bl.a. tilskrives han Damsbo og Løgismose.

I sine 20’ere deltog han i udenlandsk krigstjeneste under Christian 4. i Kejserkrigen, og fra 1631 havde han fået sit første len, Rugaard på Fyn, herefter Øsel 1634-42. 1642 blev han på anbefaling af kansler Christen Thomesen Sehested udnævnt til det fornemme og vigtige erhverv som rigsmarsk med begrundelsen, at han var den danske adelsmand, der bedst forstod sig på krigsvæsenet. Bille kom efterfølgende til at spille en stor militær og politisk rolle under Svenskekrigene, han arbejdede hårdt for at få gennemført en omorganisering af hæren med vægt på en stærkere udvikling af den nationale hær, og han stod bag anlæggelsen af fæstningen Frederiksodde (det nuværende Fredericia).

Efter et mislykket forsøg på at erobre Bremen stift i 1657 under Første Karl Gustav-krig, trak Bille sig tilbage til Frederiksodde, som svenskerne stormede 24. oktober samme år. Ved dette angreb blev rigsmarsken såret og taget til fange, og han døde måneden efter.

Undervejs i sin karriere havde Bille ved flere lejligheder lagt sig ud med både adelen, Christian 4. og Frederik 3., og Første Karl Gustav-krig og tabet af Frederiksodde gjorde, at han til stadighed var udsat for hårde personlige angreb i pamfletter og satirer, hvor han blev beskyldt for at være fej, egennyttig og endda forræderisk.

I Skanderborg blev Anders Bille efterfulgt af Ulrik Kristian Gyldenløve.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 2, s. 205-210

Powered by MediaWiki