Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Anna Møller

Fra Skanderborg Leksikon

Anna Møller foran sin boghandel, ca. 1960.

Anna Marie Møller blev født den 2. december 1912 i Agger. Hun gik på Skanderborg Realskole fra 1926 til 1930, og må være flyttet til egnen som ung. Hun ejede i mange år Anna Møllers Boghandel på Adelgade 55. Hun deltog i provinsboghandlerfagskolens kursus i 1936. Efter sin uddannelse søgte hun arbejde i forskellige boghandler og arbejdede fra 1936 til 1937 i en boghandel i Odense. Hun ville dog finde arbejde tættere på sin hjemegn og opsagde derfor jobbet.I en periode var hun ansat i Ussings boghandel i Horsens.

I 1941 overtog Anna Møller boghandlen i Adelgade 55, og ændrede navnet til Anna Møllers Boghandel, P. H. Raaes Eftf. Samme år indvilgede hun også i at drive byens turistbureau fra boghandlen. Hun var en kendt person i byen, og mange turister kom til hende for at få rådgivning. I flere år har hun haft lærlinge ansat i boghandelen. Hun solgte både bøger, fotografi-udstyr, kunst, aviser og dagblade og meget mere.

Anna Møller drev boghandlen frem til 1980, hvor Jørgen Schmidt overtog forretningen frem til 1985, hvor han flyttede den over på den modsatte side. Dermed sluttede 129 år med en boghandler på Adelgade 55. Det var ellers Skanderborgs ældste boghandel, som her blev startet i 1856, da Thorvald Ussing blev den første boghandler. Efter Thorvald Ussings død i 1871 drev enken Camilla Ussing forretningen videre med David Davidsen som bestyrer. David Davidsen (1850-1906) overtog forretningen i 1872 og drev den frem til sin død i 1906. Herefter førte hans enke og senere døtrene forretningen videre en kort tid, indtil Aage Hansen overtog den i 1908. I 1912 byttede P. H. Raae (1879-1941) sin forretning i Silkeborg med Aage Hansen og førte dermed boghandlen i Skanderborg videre frem til, at Anna Møller overtog den i 1941.

Anna Møller kunne i 1956 fejre boghandelens 100-års jubilæum og 1966 fejre sit 25-års jubilæum. Hun solgte sin butik få måneder før den havde 125-års jubliæum. Efter hun solgte sin butik i 1980, flyttede Anna Møller til Ry hvor hun tilbragte sit otium. I sit hjem havde hun en stor samling af ugle motiver, både som tegninger, figurer og malerier. Uglen har været boghandlernes fagmærke og er et symbol på visdom, hvilket forklarer hendes begejstring for motivet.

Anna Møller døde i 2000. En stor del af hendes personlige arkiv og boghandlens arkiv befinder sig i dag på Skanderborg Historiske Arkiv.

Kilder

Skanderborg Historisk Arkiv

Powered by MediaWiki