Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Arthur Vaag

Fra Skanderborg Leksikon

Linje 11: Linje 11:
I 1937 til 1961 var Vaag praktiserende læge i Kerteminde og fra 1963 til 1983 på Mandø.
I 1937 til 1961 var Vaag praktiserende læge i Kerteminde og fra 1963 til 1983 på Mandø.
-
I 1980’erne flyttede Arthur Vaag til Hørning, hvor han døde 92 år gammel i 1988.
+
I 1980’erne flyttede Arthur Vaag til Edslev ved Hørning, hvor han døde 92 år gammel i 1988.
Arthur Vaag skrev adskillige tidsskriftsartikler om lægelige emner. Hans beskrivelser af papagøjesygen og en meget bitter redegørelse for tyveriet af hans opdagelse findes på Skanderborg Historiske Arkiv. I ernæringsspørgsmål var Vaag langt hen ad vejen enig med Mikkel Hindhede, og deres korrespondance fra 1940 er ligeledes bevaret på arkivet.  
Arthur Vaag skrev adskillige tidsskriftsartikler om lægelige emner. Hans beskrivelser af papagøjesygen og en meget bitter redegørelse for tyveriet af hans opdagelse findes på Skanderborg Historiske Arkiv. I ernæringsspørgsmål var Vaag langt hen ad vejen enig med Mikkel Hindhede, og deres korrespondance fra 1940 er ligeledes bevaret på arkivet.  

Versionen fra 6. okt 2009, 13:58

Arthur Asser Vaag, f. Rasmussen d. 24.juni 1896, som søn af arbejdsmand H.P.Rasmussen, Møllegade 20 i Skanderborg.

Arthur Vaag tog realeksamen med ug i alle fag fra Skanderborg Realskole, og efter et par år i udlandet, hvor han arbejdede som telegrafist, vendte han hjem og tog studentereksamen i København.

Tilskyndet af ernæringseksperten, Skanderborglægen Mikkel Hindhede begyndte han at studere medicin. I studietiden var han et par år assistent og forsøgskanin på Hindhedes ernæringsinstitut.

Arthur Vaag fik arbejde på Grønland og derefter fra 1927 til 1934 på Færøerne. Her opdagede han sygdommen ornitose, populært kaldet papegøjesyge, men æren for opdagelsen tilfaldt efter Arthur Vaags opfattelse helt uretmæssigt en anden læge, som derefter blev udnævnt til æresdoktor.I 1958 fik Vaag en delvis anerkendelse for sine forskningsrsultater, idet lægeforeningen tildelte ham Dansk Apotekerforeningens jubilæumsgave for hans indsats.

Færøerne, landet og kulturen stod Arthur Vaag nært, og i 1938 tog han navneforandring efter det danske navn på den færøske bygd Vaagur.

I 1937 til 1961 var Vaag praktiserende læge i Kerteminde og fra 1963 til 1983 på Mandø.

I 1980’erne flyttede Arthur Vaag til Edslev ved Hørning, hvor han døde 92 år gammel i 1988.

Arthur Vaag skrev adskillige tidsskriftsartikler om lægelige emner. Hans beskrivelser af papagøjesygen og en meget bitter redegørelse for tyveriet af hans opdagelse findes på Skanderborg Historiske Arkiv. I ernæringsspørgsmål var Vaag langt hen ad vejen enig med Mikkel Hindhede, og deres korrespondance fra 1940 er ligeledes bevaret på arkivet.

Arthur Vaag skænkede sin færøske bogsamling på 955 bind til Syddansk Universitet.


Kilder:

Skanderborg Historiske Arkiv, bl.a. Interview med Arthur Vaag:

Kraks Blå Bog 1962.

Dansk biografisk leksikon bd. 16. 1984.

http://www.sdu.dk/Bibliotek/Om%20biblioteket/Om%20samlingerne/AVaage.aspx

Powered by MediaWiki