Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Modstand. Laurids Dyrby Andersen.

Fra Skanderborg Leksikon

Laurids Dyrby Andersen var politibetjent og involveret i modstandsarbejdet i Skanderborg under besættelsen 1940-1945.

Dyrby Andersen medvirkede blandt andet til oprettelsen, rekrutteringen, instruktion i våbenbrug og ledelsen af de lokale ventegrupper i Skanderborg.

Dyrby Andersens vej ind i modstandsarbejdet var blandt andet gennem sit tilhørsforhold til Skanderborg Terrænsportsforening, hvor han fra foreningens oprettelse havde været hjælpeinstruktør.

I 1943 var Dyrby Andersen med i en mindre gruppe, der på baggrund af en opfordring i det illegale blad Niels Jydes breve, satte sig for at danne mindre ventegrupper, et projekt der faldt til jorden da Dyrby Andersen blev kaldt på kursus i København i et halvt år.

Dyrby Andersen fortsatte ved siden af sit arbejde i modstandsbevægelsen sit almindelige arbejde som betjent frem til politiets internering og deportation den 19. september 1944, hvorefter han måtte gå under jorden. Han var blandt andet en af de betjente, der kom ud til den aktion, hvor Henning Grønlund Carlsen mistede livet.

Resterne af stationen efter sabotagen den 6. marts 1945

Under Aktion Möve var Dyrby Andersen ikke på arbejde. Da han fik besked om omstændighederne valgte han at flygte og havnede ad omveje i skjul på en gård i Ingerslev. Det var herefter at Dyrby Andersen efter aftale med bylederen Munch Carlsen begyndte at oprette de lokale ventegrupper efter ordre fra SOE og frihedsrådet.

Det første sted Dyrby Andersen rekrutterede var i egne rækker, men med tiden lykkedes det at få samlet et stort antal ventegrupper i Skanderborg, som Dyrby Andersen koordinerede våbeninstruktioner for, blandt andet gennem sin 15-årige kurér, Ejner.

Den 6. marts 1945 blev Dyrby Andersen involveret i en jernbanesabotage, da der manglede mandskab til at udføre aktionen. Målene var Hørning og Hasselager station, hvoraf den gruppe Dyrby Andersen var afsted med skulle sprænge Hasselager station.

Efter befrielsen blev Dyrby Andersen næstkommanderende i et kompagni modstandsmænd under Kaptajnløjtnant Østeraa, der også var luftværnschef i byen.


Kilder:

Skanderborg historiske arkiv

Klostergaard, K. (1995). Skanderborg: En by under besættelsen 1940-45. Scandane.

Powered by MediaWiki