Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Besættelsen. Modstand. Sigfred Kjærsgaard Nielsen

Fra Skanderborg Leksikon

m
m (Rettede internt link)
Linje 11: Linje 11:
''Øverstkommanderende''  
''Øverstkommanderende''  
-
[[Skanderborg Socialdemokrat]] skrev i den anledning under overskriften ''En virkelig frihedskæmper får anerkendelse''  følgende:
+
[[Skanderborg Social-Demokrat]] skrev i den anledning under overskriften ''En virkelig frihedskæmper får anerkendelse''  følgende:
''Det er en af de få virkelige frihedskæmpere der her får sin anerkendelse, idet Sigfred Kjærsgaard Nielsen under besættelsen udførte adskillige farlige ekspeditioner imod den tyske værnemagt. Således skal vi fremhæve hans indsats ved anbringelsen af sprængstof foran på et lokomotiv, hvor han trodsede banevagterne, og medens toget holdt på [[Skanderborg Station]], kravlede han under toget helt frem til lokomotivet, hvorpå sprængladningen sprang, da det kørte sydpå.  Endvidere var han en gang i kamp med to tyske jernbanevagter og klarede sine opgaver på en måde, der faktisk er rent eventyrlig. Kjærgård Nielsen hører ikke til dem, der praler af sine bedrifter, men nu, hvor han har fået anerkendelsen, bør disse ting frem for offentligheden.''
''Det er en af de få virkelige frihedskæmpere der her får sin anerkendelse, idet Sigfred Kjærsgaard Nielsen under besættelsen udførte adskillige farlige ekspeditioner imod den tyske værnemagt. Således skal vi fremhæve hans indsats ved anbringelsen af sprængstof foran på et lokomotiv, hvor han trodsede banevagterne, og medens toget holdt på [[Skanderborg Station]], kravlede han under toget helt frem til lokomotivet, hvorpå sprængladningen sprang, da det kørte sydpå.  Endvidere var han en gang i kamp med to tyske jernbanevagter og klarede sine opgaver på en måde, der faktisk er rent eventyrlig. Kjærgård Nielsen hører ikke til dem, der praler af sine bedrifter, men nu, hvor han har fået anerkendelsen, bør disse ting frem for offentligheden.''

Versionen fra 5. maj 2021, 09:34

Sigfred Kjærgaard Nielsen. Foto ca. 1987.

Arbejdsmand Sigfred Kjærgaard Nielsen ( - 1995) var den mest betydningsfulde modstandsmand i Skanderborg under den tyske besættelse 1940 -45.

Hans indsats blev officielt anerkendt, da han i 1947 gennem militærattachéen ved den amerikanske legation i København modtog et brev fra general Eisenhower, den øverstkommanderende for de allierede styrker i Europa. Det hedder heri:

Sigfred Kjærsgaard Nielsens navn er blevet bemærket af det øverste hovedkvarter for de allierede ekspeditionsstyrker i anledning af modig optræden, da han efter mine ordrer udførte handlinger til befrielse af hans land i perioden 1941 til 1945.

Dwight D. Eisenhower

Øverstkommanderende

Skanderborg Social-Demokrat skrev i den anledning under overskriften En virkelig frihedskæmper får anerkendelse følgende:

Det er en af de få virkelige frihedskæmpere der her får sin anerkendelse, idet Sigfred Kjærsgaard Nielsen under besættelsen udførte adskillige farlige ekspeditioner imod den tyske værnemagt. Således skal vi fremhæve hans indsats ved anbringelsen af sprængstof foran på et lokomotiv, hvor han trodsede banevagterne, og medens toget holdt på Skanderborg Station, kravlede han under toget helt frem til lokomotivet, hvorpå sprængladningen sprang, da det kørte sydpå. Endvidere var han en gang i kamp med to tyske jernbanevagter og klarede sine opgaver på en måde, der faktisk er rent eventyrlig. Kjærgård Nielsen hører ikke til dem, der praler af sine bedrifter, men nu, hvor han har fået anerkendelsen, bør disse ting frem for offentligheden.


Kilde:

Skanderborg Socialdemokrat 17.maj 1947, s.4.

Powered by MediaWiki