Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Bjedstrup

Fra Skanderborg Leksikon

 
Linje 1: Linje 1:
-
[[Billede: Svejstrup_kort.jpg|400px|thumb|Ejendomme udstykket og opført før 1876 i ejerlauget Svejstrup og Bjedstrup. Kilde: Generalstabens Målebordsblad 1976 og "Dover Sogns Egnshistorie gennem 400 år."]]
+
[[Billede: Svejstrup_kort.jpg|400px|thumb|Ejendomme udstykket og opført før 1876 i ejerlauget Svejstrup og Bjedstrup. Kilde: Generalstabens Målebordsblad 1876 og "Dover Sogns Egnshistorie gennem 400 år."]]
Bjedstrup ligger i Dover sogn, og lokaliteten er gammel. Endelsen ”-strup” kommer af ”torp”, som er betegnelsen for de mange udflytterlandsbyer der opstod i begyndelsen af middelalderen som følge af befolkningstilvæksten. Dover kirke er fra 1100-tallet, og på det tidspunkt har der formentlig ligget en landsby omkring kirken, som Bjedstrup og naboen [[Svejstrup]] er udflyttet fra.
Bjedstrup ligger i Dover sogn, og lokaliteten er gammel. Endelsen ”-strup” kommer af ”torp”, som er betegnelsen for de mange udflytterlandsbyer der opstod i begyndelsen af middelalderen som følge af befolkningstilvæksten. Dover kirke er fra 1100-tallet, og på det tidspunkt har der formentlig ligget en landsby omkring kirken, som Bjedstrup og naboen [[Svejstrup]] er udflyttet fra.
[[Billede: Bjedstrup_Skole.jpg|400px|thumb|Bjedstrup Skole. Idrætsstævne 1970. ]]
[[Billede: Bjedstrup_Skole.jpg|400px|thumb|Bjedstrup Skole. Idrætsstævne 1970. ]]

Nuværende version fra 13. sep 2016, 12:15

Ejendomme udstykket og opført før 1876 i ejerlauget Svejstrup og Bjedstrup. Kilde: Generalstabens Målebordsblad 1876 og "Dover Sogns Egnshistorie gennem 400 år."

Bjedstrup ligger i Dover sogn, og lokaliteten er gammel. Endelsen ”-strup” kommer af ”torp”, som er betegnelsen for de mange udflytterlandsbyer der opstod i begyndelsen af middelalderen som følge af befolkningstilvæksten. Dover kirke er fra 1100-tallet, og på det tidspunkt har der formentlig ligget en landsby omkring kirken, som Bjedstrup og naboen Svejstrup er udflyttet fra.

Bjedstrup Skole. Idrætsstævne 1970.

Den oprindelige landsby Dover kender man dog ikke meget til, og den er helt væk i dag.

Naturforholdende omkring de Bjedstrup og Svejstrup ligner hinanden meget med tunneldale, bakker og sandet jord.

Den første kendte henvisning til Bjedstrup er i 1554 i Øm Klosters Jordebog.

De par gårde der var i Bjedstrup blev udskiftet i 1782. Al landbrugsjorden i ejerlavet blev fordelt mellem to gårde, og derudover bestod landsbyen af en lille række jordløse husmænd.

I midten af 1800-tallet opførtes en skole, hvortil der også kom elever fra Svejstrup, og skolen blev udvidet flere gange.

Ved århundredeskiftet blev der opført både en brugs og en bager nord for Bjedstrup, men de er siden blevet nedlagt igen.Kilde:

”Svejstrup/Bjedstrup – Historisk Beskrivelse, landskab og bebyggelse” – Ry Kommune ca. 1982

Powered by MediaWiki