Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Carl Gustav Rosenørn

Fra Skanderborg Leksikon

m
 
Linje 5: Linje 5:
Efter Skanderborg var han bl.a. stiftamtmand over Århus Stift og amtmand i Århus Amt, og deputeret ved [http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/De_R%C3%A5dgivende_Provinsialst%C3%A6nder De jydske Provinsialstænder]. Han var gift med Mette Margrethe Wormskjold, en søster til broderens hustru.
Efter Skanderborg var han bl.a. stiftamtmand over Århus Stift og amtmand i Århus Amt, og deputeret ved [http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/De_R%C3%A5dgivende_Provinsialst%C3%A6nder De jydske Provinsialstænder]. Han var gift med Mette Margrethe Wormskjold, en søster til broderens hustru.
-
C.G. Rosenørns efterfølger som amtmand blev [[Marcus Sabinus Wilhelm Sponneck|M.S.W. Sponneck]], den første amtmand der residerede på [[Amtsgården]].
+
C.G. Rosenørns efterfølger som amtmand blev [[Marcus Sabinus Wilhelm Sponneck|M.S.W. Sponneck]], den første amtmand der residerede på [[Skanderborg Amtsgård|Amtsgården]].

Nuværende version fra 14. jan 2011, 10:18

Carl Gustav Rosenørn (14.12.1794, Hersomgård – 27.6.1858, Nørholm) var amtmand 1825-1826.

Rosenørn var søn af major Christian Rosenørn og Marie Wormskjold til Nørholm, og bror til tidligere stiftamtmand i Skanderborg, Peter Otto Rosenørn. Han blev uddannet cand.jur. i 1804, arbejdede herefter i Kancelliet og som byfoged i Varde og herredsfoged i Øster og Vester Horne Herred, før han i halvandet år bestred embedet som amtmand i Skanderborg.

Efter Skanderborg var han bl.a. stiftamtmand over Århus Stift og amtmand i Århus Amt, og deputeret ved De jydske Provinsialstænder. Han var gift med Mette Margrethe Wormskjold, en søster til broderens hustru.

C.G. Rosenørns efterfølger som amtmand blev M.S.W. Sponneck, den første amtmand der residerede på Amtsgården.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 138

Powered by MediaWiki