Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Carl Koefoed

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg apotek ca. 1895.

Carl Koefoed ( 1855- 1948) var apotekersøn fra Skanderborg, men det var Rusland, der blev hans andet fædreland. Her satte han sig markante spor i sin kamp for at forbedre de russiske bønders levevilkår.

Carl Andreas Koefoed blev født i 1855 i Skanderborg som søn af apoteker Henning G. Koefoed, der overtog apoteket i 1853. Henning G. Koefoed solgte apoteket i 1863 og byggede gården ”Godthåb” i Hestehaven, som siden blev forsøgsgård og fra 1930 til 1976 svineforsøgsstation. Apotekerens søn, Carl Koefoed, blev uddannet til landbrugskandidat på Landbohøjskolen. Han blev underforvalter på gården Aakær nord for Horsens fjord. Efter at have taget et kursus i praktisk mejeribrug besluttede han sig for i 1878 at flytte til Rusland. Her blev han de næste 50 år!

Carl Koefoed 1881, som forvalter i Rusland.


Rusland var før revolutionen i 1917 som USA de store muligheders land, hvor flere danske landmænd, læger og ingeniører rejste til for at tjene penge og gøre karriere. Danske industri- og handelsfirmaer som H.N.Andersens ØK , Store Nordiske Telegrafselskab og Christiani & Nielsen satsede på det russiske marked.

Carl Koefoed lærte sig russisk, blev russisk gift og blev godsforvalter i Kaluga syd for Moskva. Han indså han, at det traditionelle russiske landsbyfællesskab, miren, skulle ophæves. Jordfællesskabet, der betød at en landmands jorder lå spredt, skulle udskiftes for at opnå en mere effektiv udnyttelse af jorden. Dette havde været centralt element i landboreformerne i Vesteuropa og i Danmark fra midten af 1700-tallet.

Ideen mødte i Rusland ingen interesse, men Koefoed fortsatte bestræbelserne, og i 1888 blev han ansat som ejendomstaksator og fik dermed mulighed for at rejse rundt i landet, arbejde for ideen og samle materiale.

Rusland var økonomisk det mest tilbagestående land i Europa, en kolos på lerfødder, og i 1905 udbrød der revolution i form af strejker, bondeoprør og mytteri. Revolutionen blev foreløbigt slået ned, og zaren måtte indføre begrænset demokrati i form af en rådgivende forsamling Dumaen. I 1906 blev Pjot Stolypin statsminister, og han indførte en serie reformer for at forbedre bøndernes vilkår ved at forsøge at nedbryde landsbyfællesskabet og skabe en klasse af selvejerbønder ved at bønderne overtog den kollektive jord de arbejdede på.

Skanderborg Amtsavis 16.Oktober 1925.

Carl Koefoed blev udnævnt til en af Stolypins ”landindretnings-generaler” med kontor i landbrugsministeriet i Skt. Petersborg. Men han var mest ude i landet, hvor han talte med bønderne, vejledte og førte tilsyn. Stolypin blev myrdet i 1911, men Koefoed fortsatte arbejdet, og han steg i graderne; i 1912 blev han medlem af landbrugsministerens råd og i 1914 udnævnt til statsråd.

Oktoberrevolutionen i 1917 standsede hans livsværk. Bolsjevikkerne omformede det udskiftede areal til kollektive landbrug, da Lenin ikke ønskede en stærk og fri bondestand. Fra 1918 til 1920 var Carl Koefoed leder af den danske hjælpetjeneste for østrig-ungarske krigsfanger i Østrusland og Sibirien. Fra 1921 til 1931 var han statskonsulent til varetagelse af landbrugets interesser ved den danske ambassade i Moskva. Herefter blev han nødt til at forlade Stalins Sovjetunionen, hvor Stolypins reformer blev stemplet som reaktionære. Carl Koefoed skrev en række publikationer og bøger på russisk om landbrugsforhold. Hans erindringsbog ”50 år i Rusland” udkom i 1997 på russisk. Den vakte stor interesse og blev i 2009 genudgivet i ny illustreret udgave.

Koefoeds bog "50 år i Rusland". Den russiske udgave fra 2009.

Kilder:

Svetlana Wolder: Apotekersønnen fra Skanderborg der ville redde Rusland gennem reformer. Siden Saxo nr.1 , 2010.

Skanderborg amtsavis 16. oktober 1925.

Powered by MediaWiki