Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dagmarbroen

Fra Skanderborg Leksikon

Linje 35: Linje 35:
[[Billede:Dagmarbroen.jpg|450px|thumb|left|Dagmarbroen okt. 2010]]
[[Billede:Dagmarbroen.jpg|450px|thumb|left|Dagmarbroen okt. 2010]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +

Versionen fra 15. mar 2021, 10:40

Dagmarbroen i 1950'erne

Dagmarbroen er en ualmindelig smukt beliggende vejbro, der forbinder Skanderborg by med Slotsholmen over vandløbet mellem Lillesø og Skanderborg Sø. Som det ses på de historiske billeder har arealerne på begge sider af broen i årtier været yndede udflugtsmål og motiver for fotografer og kunstnere. Ikke blot er dens udformning som tøndehvælv typisk for mange vejbroer fra det 18. og 19. århundrede.

Dagmarbroen er vejbroen der forbinder Slotsholmen med Skanderborg over vandløbet mellem Skanderborg Sø og Lillesø.

Da ingeniørkorpset under ledelse af 1. vejmester oberst Gottfried Rosenberg i 1830´erne anlagde hovedvejen i Østjylland blev vejen sydfra ført over søerne ved Nybro, gennem Dyrehaven og via Dagmarbroen ind i købstaden, hvor diligencen gjorde holdt ud for posthuset i Adelgade 2.Herved blev rejsetiden til Horsens afkortet betydeligt.

Det var den lokale snedker- og tømrermester Frederik Møller (Adelgade 12) der blev udpeget til at forestå byggeriet, ligesom han stod for opførelsen af en række andre landevejsbroer i Jylland.

Den hvælvede kampestensbro blev først benævnt Skanderborg Slots Bro, men den blev i respekt for Fred. VI døbt Frederiksbro.

Broen er tillige et monument over den trafikale historie i en periode, hvor trafik- og samfærdselsmidlerne var med til at åbne landsdele og byer op for en ny tid præget af industriel og økonomisk vækst. Den solide granitstensbro er et minde og en manifestation af ypperlig ingeniør- og bygningskunst, et symbol på den udbygning af Danmarks fjernlandeveje, der var med til at binde riget sammen før - og i Jylland specielt efter år 1800.

Broen er opført af smukt tilhuggede granitkvadre med en hvælvet åbning på 10 fod (ca. 3,3 m) og 16 alens bredde (ca. 9.8 m). Selve kørebanen var med kantsten og et 1,5 m bredt fortov i begge sider. Rækværk var i begge sider udført af sortmalet smedejern i hele broens længde. I forlængelse af rækværket var der som yderligere afskærmning opsat kegleformede granitpullerter. Fundamenterne er kampesten eller kløvede granit sten. Bunden af vandløbet er ifølge tegningerne pigstensbelægning – men kan i udførelsen være ændret til tømmer lagt som rist i to lag.

Med sin smukke og harmoniske udformning har Dagmarbroen i generationer været en af Skanderborgs attraktioner. Det var herfra turistbådende udgik fra ca. 1850-1960 med turister, der købte is og postkort i kiosken ved broen - eller glade skolebørn på udflugt, der i Julius Molbechs båd ”Turisten” blev sejlet over søen til Vester Mølle.


Ved siden af vejbroen opførtes i 1869 en træbro, hvor den første turbåd på Skanderborg Sø - hjulbåden Dagmar - fik sin plads. Træbroen kaldtes derfor Dagmars Bro, men efterhånden gled navnet over på vejbroen, som altså af borgerne blev døbt Dagmarbroen.


Lige nord for broen lå en af byens 3 byporte, Sønderport, med en lille toldbygning, som i 1837 blev erstattet af et grundmuret bygning.

På broens nordlige side lå i 1900 tallets første halvdel en købmandsforretning; købmanden "ved havet" eller "ved verdens ende".


Dagmarbroen okt. 2010
Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv Dagmars Brobisser

Powered by MediaWiki