Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dagmars Brobisser

Fra Skanderborg Leksikon

Dagmars brobisser blev stiftet den 20.marts 2020.

Brobisserne er en gruppe med det primære mål at genskabe den fredede historiske Dagmarbro i Skanderborg i samarbejde med Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), lokale myndigheder, foreninger og enkeltpersoner.

Pr. 1.oktober 2020 havde klubben 200 fuldgyldige medlemmer med ret til at bære rygmærke og hverve nye medlemmer og supporters, der støtter ideen uden rettigheder – i alt 23 personer.

P.t. i 2020 arbejder Brobisserne på at etablere et Grønt Partnerskab, der udover Dagmarbroens nære omgivelser omfatter hele Slotsholmen.

Det visuelle indtryk af Slotsholmen som en ø med slotskirken og Slotsbanken som de dominerende landskabelige elementer mellem Skanderborg sø og Lillesø er en vigtig fortælling om byens historie, som Dagmars Brobisser arbejder for at fremhæve.

Powered by MediaWiki