Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dagmars Brobisser

Fra Skanderborg Leksikon

Dagmars brobisser er en græsrodsbevægelse med ca. 300 medlemmer stiftet den 20.marts 2020.

Brobisserne vil genskabe den fredede historiske Dagmarbro i Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyren (SLKS), lokale foreninger, enkeltpersoner og sponsorer. Udover selve broen omfatter projektet det visuelle indtryk af Slotsholmen som en ø med Slotskirken og Slotsbanken som de dominerende landskabelige elementer.

Beretningen om kong Valdemars borg på øen mellem Skanderborg Sø og Lillesø er en vigtig fortælling om byens historie.

Brobisserne har modtaget tilsagn om økonomisk støtte fra Skanderborg kommunes Fællesskabspulje til udarbejdelse af et prospekt med gode trafiksikre løsninger. Prospektet / projektet udarbejdes af Arkitektfirmaet C.F. Møller & ingeniørfirmaet Atkins.

Projektet støttes af Dansk Vejhistorisk Selskab, Museum Skanderborg, Skanderborg Museumsforening, Skønnest ved Skanderborg og Forsvarsbrødrene for Skanderborg g Omegn.

Powered by MediaWiki