Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dagmars Brobisser

Fra Skanderborg Leksikon

 
Linje 1: Linje 1:
-
Dagmars brobisser blev stiftet den 20.marts 2020.
+
Dagmars brobisser er en græsrodsbevægelse med ca. 300 medlemmer stiftet den 20.marts 2020.
-
Brobisserne er en gruppe med det primære mål at genskabe den fredede historiske Dagmarbro i Skanderborg i samarbejde med Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), lokale myndigheder, foreninger og enkeltpersoner.  
+
Brobisserne vil genskabe den fredede historiske Dagmarbro i Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyren (SLKS), lokale foreninger, enkeltpersoner og sponsorer.
 +
Udover selve broen omfatter projektet det visuelle indtryk af Slotsholmen som en ø med Slotskirken og Slotsbanken som de dominerende landskabelige elementer.
-
Pr. 1.oktober 2020 havde klubben 200 fuldgyldige medlemmer med ret til at bære rygmærke og hverve nye medlemmer og supporters, der støtter ideen uden rettigheder – i alt 23 personer.
+
Beretningen om kong Valdemars borg på øen mellem Skanderborg Sø og Lillesø er en vigtig fortælling om byens historie.
-
P.t. i 2020 arbejder Brobisserne på at etablere et Grønt Partnerskab, der udover Dagmarbroens nære omgivelser omfatter hele [[Slotsholmen]].                                                                                            
+
Brobisserne har modtaget tilsagn om økonomisk støtte fra Skanderborg kommunes Fællesskabspulje til udarbejdelse af et prospekt med gode trafiksikre løsninger. Prospektet / projektet udarbejdes af Arkitektfirmaet C.F. Møller & ingeniørfirmaet Atkins.
-
Det visuelle indtryk af Slotsholmen som en ø med slotskirken og Slotsbanken som de dominerende landskabelige elementer mellem Skanderborg sø og Lillesø er en vigtig fortælling om byens historie, som Dagmars Brobisser arbejder for at fremhæve.
+
Projektet støttes af Dansk Vejhistorisk Selskab, Museum Skanderborg, Skanderborg Museumsforening, Skønnest ved Skanderborg og Forsvarsbrødrene for Skanderborg g Omegn.
[[kategori: Broer]]
[[kategori: Broer]]

Nuværende version fra 5. jul 2021, 10:52

Dagmars brobisser er en græsrodsbevægelse med ca. 300 medlemmer stiftet den 20.marts 2020.

Brobisserne vil genskabe den fredede historiske Dagmarbro i Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyren (SLKS), lokale foreninger, enkeltpersoner og sponsorer. Udover selve broen omfatter projektet det visuelle indtryk af Slotsholmen som en ø med Slotskirken og Slotsbanken som de dominerende landskabelige elementer.

Beretningen om kong Valdemars borg på øen mellem Skanderborg Sø og Lillesø er en vigtig fortælling om byens historie.

Brobisserne har modtaget tilsagn om økonomisk støtte fra Skanderborg kommunes Fællesskabspulje til udarbejdelse af et prospekt med gode trafiksikre løsninger. Prospektet / projektet udarbejdes af Arkitektfirmaet C.F. Møller & ingeniørfirmaet Atkins.

Projektet støttes af Dansk Vejhistorisk Selskab, Museum Skanderborg, Skanderborg Museumsforening, Skønnest ved Skanderborg og Forsvarsbrødrene for Skanderborg g Omegn.

Powered by MediaWiki