Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hans Lindholm

Fra Skanderborg Leksikon

(Oprettede siden med 'Hans Lindholm (10.2 1798 – 2.9.1858, København) var amtmand i Skanderborg 1838-1855. Lindholm blev uddannet cand.jur. i 1820, og før han kom til Skanderborg arbejdede han …')
Linje 1: Linje 1:
Hans Lindholm (10.2 1798 – 2.9.1858, København) var amtmand i Skanderborg 1838-1855.
Hans Lindholm (10.2 1798 – 2.9.1858, København) var amtmand i Skanderborg 1838-1855.
-
Lindholm blev uddannet cand.jur. i 1820, og før han kom til Skanderborg arbejdede han i en årrække i [http://da.wikipedia.org/wiki/Kancelli Kancelliet]. Da man i 1848 under [http://da.wikipedia.org/wiki/Tre%C3%A5rskrigen Treårskrigen] ventede fjendens ankomst valgte [http://da.wikipedia.org/wiki/Orla_Lehmann Orla Lehmann] at konstituere [[Torkild Christian Dahl|T.C. Dahl]] som amtmand i ca. et halvt år, hvilket måske siger noget om den tillid, eller nærmere mangel på samme, som Lehmann på dette tidspunkt havde til Lindholms storpolitiske evner. Lindholm fratrådte efter eget ønske embedet i 1855, og blev ved sin død tre år senere begravet på [[Slotskirkegården]].
+
Lindholm blev uddannet cand.jur. i 1820, og før han kom til Skanderborg arbejdede han i en årrække i [http://da.wikipedia.org/wiki/Kancelli Kancelliet]. Da man i 1848 under [http://da.wikipedia.org/wiki/Tre%C3%A5rskrigen Treårskrigen] ventede fjendens ankomst valgte [http://da.wikipedia.org/wiki/Orla_Lehmann Orla Lehmann] at konstituere [[Torkild Christian Dahl|T.C. Dahl]] som amtmand i ca. et halvt år, hvilket måske siger noget om den tillid, eller nærmere mangel på samme, som Lehmann på dette tidspunkt havde til Lindholms storpolitiske evner. Lindholm fratrådte efter eget ønske embedet i 1855, og blev ved sin død tre år senere begravet på [[Slotskirkegården]]. Lindholms efterfølger blev baron [[Johan Christian Bille-Brahe|Bille-Brahe]].

Versionen fra 6. okt 2009, 09:47

Hans Lindholm (10.2 1798 – 2.9.1858, København) var amtmand i Skanderborg 1838-1855.

Lindholm blev uddannet cand.jur. i 1820, og før han kom til Skanderborg arbejdede han i en årrække i Kancelliet. Da man i 1848 under Treårskrigen ventede fjendens ankomst valgte Orla Lehmann at konstituere T.C. Dahl som amtmand i ca. et halvt år, hvilket måske siger noget om den tillid, eller nærmere mangel på samme, som Lehmann på dette tidspunkt havde til Lindholms storpolitiske evner. Lindholm fratrådte efter eget ønske embedet i 1855, og blev ved sin død tre år senere begravet på Slotskirkegården. Lindholms efterfølger blev baron Bille-Brahe.


Kilder

”Østjydsk Hjemstavn”. Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 20

Powered by MediaWiki