Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hans Richter Jensen

Fra Skanderborg Leksikon

Leif Juul Pedersen (diskussion | bidrag)
(Oprettede siden med 'Hans Richter Jensen (1896 – 1994), søn af fotograf Peder Jensen, Skanderborg. H.R.J. nedsatte sig i 1921 som glarmester i Skanderborg. Starten var beskeden, idet han c…')
Gå til næste forskel →

Versionen fra 30. sep 2009, 11:45

Hans Richter Jensen (1896 – 1994), søn af fotograf Peder Jensen, Skanderborg.

H.R.J. nedsatte sig i 1921 som glarmester i Skanderborg. Starten var beskeden, idet han cyklede rundt til omegnens gårde og tilbød at sætte glas i bøndernes staldvinduer. Forretningen med salg og reparation lå først Banegårdsvej 3 og siden i faderens ejendom Adelgade 70.

På grund af dårlige tider besluttede Richterfamilien i 1929 at udvandre til Canada. De omkring 90 breve, som han sendte til sin mor i Skanderborg danner grundlaget for bogen ”Nybyggerliv i Canada”. Her beskrives de enorme vanskeligheder han som nybygger var udsat for, først som daglejer siden som mindre farmer.

Depressionen i 1930’ernes tvang i 1937 familien tilbage til Danmark.

Richter og hans kone bosatte sig i 1961 i Kjellerup.

Hans Richter var i Skanderborg Realskole klassekammerat med Arthur Vaag.Kilder:

Interview med Hans Richter Jensen v/ Leif Juul Pedersen 1986. Skanderborg Historiske Arkiv.

E. Sevelsted: Nybyggerliv i Canada. 1998.

Powered by MediaWiki