Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hans Richter Jensen

Fra Skanderborg Leksikon

Linje 17: Linje 17:
== Kilder: ==
== Kilder: ==
-
Interview med Hans Richter Jensen v/ Leif Juul Pedersen 1986. Skanderborg Historiske Arkiv.
+
Samtale/Interview med Hans Richter Jensen v/ Leif Juul Pedersen 1986. Skanderborg Historiske Arkiv.
E. Sevelsted: Nybyggerliv i Canada. 1998.
E. Sevelsted: Nybyggerliv i Canada. 1998.

Versionen fra 1. okt 2009, 08:50

Hans Richter Jensen (1896 – 1994), søn af fotograf Peder Jensen, Skanderborg.

H.R.J. nedsatte sig i 1921 som glarmester i Skanderborg. Starten var beskeden, idet han cyklede rundt til omegnens gårde og tilbød at sætte glas i bøndernes staldvinduer. Forretningen med salg og reparation lå først i faderens ejendom Adelgade 70 og siden Banegårdsvej 3.

På grund af dårlige tider besluttede Richterfamilien i 1929 at udvandre til Canada. De omkring 90 breve, som han sendte til sin mor i Skanderborg danner grundlaget for bogen ”Nybyggerliv i Canada”. Her beskrives de enorme vanskeligheder han som nybygger var udsat for, først som daglejer siden som mindre farmer.

Depressionen i 1930’ernes tvang i 1937 familien tilbage til Danmark.

Richter og hans kone bosatte sig i 1961 i en skov ved Kjellerup.

Hans Richter gik i de første skoleår i klasse med Arthur Vaag.Kilder:

Samtale/Interview med Hans Richter Jensen v/ Leif Juul Pedersen 1986. Skanderborg Historiske Arkiv.

E. Sevelsted: Nybyggerliv i Canada. 1998.

Powered by MediaWiki