Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hotel Lillebælt på Adelgade

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Hotel Lillebelt

Der har været drevet hotel- og gæstgiveri i ejendommen Adelgade 20 siden begyndelsen af 1800-tallet. Det er derfor et af byens ældste hoteller. Hotel Lillebelts storhedstid var før og omkring år 1900. Stedet var blandt andet kendt som det eneste sted i byen, hvor man havde en ”elevator”, hvor øllet kunne hejses fra kælderen op i restauranten.

En anden bestemt del af hotellets interiør, som altid var et populært samtaleemne for stedets gæster var et stort skab, som gik igennem væggen imellem de to stuer, i stueetagen. Skabet kunne sågar åbnes fra begge stuer, og gik endda igennem loftet og op på 1. sal! Det var et fint, antikt møbel, som man mente kunne stamme fra det gamle Skanderborg slot. Der er ikke umiddelbart konkrete beviser for, hvor det stammer fra eller hvordan det er havnet i hotellet, ej heller hvad der blev af det efter hotellet overgik til privat ejendom.

Gæstgiveri

Man kan ikke med sikkerhed sige, hvornår hotellet opstod. Men den første ejer, mens bygningen fungerede som gæstgiveri var Mads Kristensen Thyboe. Han var tilflytter fra Thy og døde i 1821. Thyboes enke giftede sig med vagtmester Ole Andersen, som derved fik huset. Det er noteret, at han drev gæstgiveriet indtil 1838, hvor han sandsynligvis døde. Enken fortsatte driften af gæstgiveriet indtil sin død i 1852. Derefter fik Ditlev Christensen Høffner hotellet og driver hotellet indtil sin død i 1865, hvori ejendommen overgik til Jørgen Chr. Lokdam.

Samlingspunkt for skanderborgensiske socialister

Den kendte arbejderfører Frederik Hertz var i Skanderborg d. 18. december 1877, hvor han talte for en lille tilhørerkreds på Hotel Lillebælt. ”Efter foredraget samledes de få socialister, der endnu var i Skanderborg, ved en bolle, hvor man mindedes fordums glimrende punkter i den jyske arbejdsbevægelses annaler”, skrev avisen Social-Demokraten om mødet. Forud for dette var der sket det, at den socialdemokratiske avis Internationale var blevet forbudt ved lov i efteråret 1873, og at socialdemokratiet som parti herefter havde det svært

Nogle årtier senere var det også netop Hotel Lillebelt, som satte scenen for indvielsen af smedene og maskinarbejderne i Skanderborgs første røde fane i 1906. Da foreningen i 1904 havde holdt deres første møde, havde det også været netop her.

Fotografi af Hotel Lillebelt taget i 1918 af et medlem af Familien Møller, som boede Adelgade 12.


Hotel Lillebelt

Navnet Lillebelt er for første gang nævnt i forbindelse med Lokdams overtagelse af gæstgiveriet. Lokdam var angiveligt meget interesseret i sundet Lillebelt så meget, at han valgte at navngive gæstgiveriet “Lillebelt”, som altså på Lokdams tid blev stavet med e fremfor det senere æ. Pudsigt - og i særdeleshed tragisk - nok, druknede Lokdam i Lillebelt i 1878.

Efter Lokdams død fik Niels Laursen hotellet. “Flabi” som han blev kaldt pga. sin hængende underkæbe, havde hotellet fra 1878 til januar 1880 hvor han solgte den til en hr. Justesen, som allerede i oktober 1881 mistede hotellet på tvangsauktion.

Andreas Blom og Peder Laursen købte herefter hotellet sammen. Aftalen var, at Laursen stod for den daglig drift. I december 1882, købte Laursen dog Blom ud af hotellet og blev eneejer af “Lillebelt” Laursen drev “Lillebelt” frem til 1895 hvor han solgte hotellet til den sidste hotelejer, Carl Schultz.

Schultz drev “Lillebelt”, frem til 1956 hvor han solgte hotellet til sin nabo Christian Jensen som var cykelhandler.

Privatbolig

D. 28. juni 1956 kunne man således læse i Skanderborg Amts Avis at Hotel Lillebælt lukkede som det fjerde hotel i Skanderborg indenfor en periode på to-tre år. De skrev historien om hvordan den 85-årige C. Schultz, som havde på salgstidspunktet haft nøglerne til bygningen i 62 år, havde solgt ejendommen til cykelhandler Christian Jensen, som ville ”inddrage den under sin forretning”.

Christian Jensen boede og ejede Adelgade 20 i et lille årti derefter. Han boede sammen med sin medhjælper, husassistent og en mekanikerlærling.

I starten af 1960'erne overtog fabrikant og møbelhandler Erik Kehlet Ottsen ejendommen, hvorfra han drev møbelforretning indtil 1979/80, hvorefter Lillebælt blev brugt som privatbolig. Efterhånden blev ejendommen delt op i flere lejligheder.

E. Ottsens møbelforretning i ejendommen på Adelade 20, foto taget d. 18. maj 1979.

I 1990 var ejerforeningen for Adelgade 20 hovedpersonerne i en strid om kastanjetræet ude foran ejendommen. En strid der endte med, at Skanderborg Kommune købte ejendommen. Man kan læse mere om denne historie i vores artikel om Kastanjetræet på Adelgade.

Flygtningeboliger

I år 2001 stod det klart at kommunen agtede at bruge Lillebelt til indkvartering af flygtninge i de i alt fem lejligheder, som for- og baghus indeholdte. Fra slutningen af år 2000 havde man modtaget irakiske indvandrere, og fra år 2001 kom flygtning fra Afghanistan til byen. I begyndelsen var det fortrinsvist mænd, men de søgte alle om familiesammenføring, hvorfor kommunen havde et stort behov for at finde mulige boliger til dem. Hotel Lillebelt var i brug som flygtningebolig indtil år 2006. Sælges igen I april 2006 blev Lillebælt blev solgt til et investeringsprojekt med den tinglysning, at kastanjetræet udenfor skulle bevares. Kommunen besluttede at sælge ejendommen fordi man ikke længere havde brug for at bruge den som bolig for flygtninge i Skanderborg. På salgstidspunktet var ejendommen indrettet i fem lejligheder: En i forhuset mod Adelgade på 60 kvadratmeter, en på 1. sal af forhuset på 105 kvadratmeter, en i sidehuset på 86 kvadratmeter og to lejligheder i to plan i baghuset på hver 100 kvadratmeter. Da ejendommen blev solgt i 2006 var den anset som værende af ”middel bevaringsværdi”.

Rendering af det 'ny Lillebælt', der påtænkes opført af Vesterbo Huse A/S

I forbindelse med udbuddet blev der altså gjort opmærksom på, at kastanjetræet skulle bevares, og at der ikke i forbindelse med salget kunne gøres krav mod Skanderborg Kommune som følge af skader fra det.

Det nye "Lillebælt"

Lillebælt under nedrivningen d. 26. juni 2023

I juni 2023 er den gamle bygning blev revet ned af firmaet Vesterbo Huse A/S. De planlægger at opføre en ny bygning som kommer til at ligne den gamle bygning rigtig meget.

Det gamle hus blev revet ned i slutningen af juni måned 2023 af firmaet Vesterbo Huse A/S, som også står for opførelsen af den nye bygning. Skanderborg Historiske Arkiv var til stede ved en del af det, for at fotodokumentere den historiske bygning. Der bliver også løbende taget billeder af opførelsen af det nye hus. Billederne kan tilgås på www.arkiv.dk.


Opførelsen af den nye ejendom er påbegyndt i sommeren 2023.

"Lillebelt" eller "Lillebælt"?

Den opmærksomme læser har måske lagt mærke til, at der ikke fremgår en konsekvent brug af titlen på det gamle "Hotel Lillebelt". Det forholder sig nemlig således, at stavemåde på det skanderborgensiske hotel - så vel som selve Lillebælt imellem Jylland og Fyn - ændrer stavemåde i løbet af 1900-tallet.

Det har ikke været muligt at finde ud af præcis hvornår man er begyndt at kalde det "Hotel Lillebælt" med -æ fremfor -e, men i avisartiklerne som beskriver salget af hotellet i 1950'erne staves det med æ. Så herfra og fremadrettet har bygningen heddet "Lillebælt", hvilket bæltet imellem Fredericia og Middelfart også har.

Kilder

  • Skanderborg Historiske Arkiv
  • Vesterbo Huse A/S
Powered by MediaWiki