Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kontakt

Fra Skanderborg Leksikon

Har du spørgsmål, som umiddelbart ikke kan løses ved at kigge under Hjælp, så skriv eller ring til:


Leif Juul Pedersen

Arkivar

Skanderborg Historiske Arkiv

E-mail: [1] Tlf.: 86 52 41 90

Powered by MediaWiki