Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Missionshuset Nain

Fra Skanderborg Leksikon

Leif Juul Pedersen (diskussion | bidrag)
(Oprettede siden med 'Vesterskovvej 27, Skanderborg. Indviet af pastor [http://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Beck] d. 28. marts 1900. Missionshuse skød op i slutningen af 1800 tallet som en fo…')
Gå til næste forskel →

Versionen fra 23. sep 2009, 10:20

Vesterskovvej 27, Skanderborg. Indviet af pastor [1] d. 28. marts 1900.

Missionshuse skød op i slutningen af 1800 tallet som en folkelig bevægelse. I Skanderborg var der stor tilslutning til Indre Mission ved sommermøder om søndagen ved Chr. 4’s eg i Dyrehaven. Skanderborg Amtsavis referer fra et møde d. 16. juni 1898: ”Formiddagsmødet kl. 10 var besøgt af ca. 300 mennesker. Kl. 2 eftermiddagsmøde, var der ca. 600 mennesker, hvoraf mange var langvejs fra, men også mange af byens borgere.” Missionæren henstillede til, at folk bidrog til et kristeligt forsamlingshus, og der blev afholdt basar, og i 1898 var der indsamlet tilstrækkelige midler til, at man kunne købe grunden på den nye gade fra Møllegade til Vestergade. Prisen var 50 øre pr. kvadratmeter. Ved indvielsen skrev avisen, at i arkitektonisk henseende afveg huset ”ikke så lidt fra det for missionshuse sædvanlige; det er på en måde smukkere, men også mere trist; det minder lidt for meget om et gravkapel”.

Missionshuset Nain har gennem årene været ramme om mange kirkelige aktiviteter, såsom søndagsskole, bibeltimer og temaforedrag med efterfølgende kaffebord ved en missionær eller en prædikant.


Kilder: Skanderborg Amtsavis, Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki