Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Avis

Fra Skanderborg Leksikon


Versionen fra 6. maj 2021, 09:46

En forside fra Skanderborg Avis.

I juli 1868 fik Skanderborg sit første lokalblad, Skanderborg Avis. Med avisen fik byens borgere mulighed for at dele deres mening offentligt. Hvis man ville det tidligere måtte man søge udenbys, til fx Århus Stiftstidende eller Horsens Avis. Skanderborg Avis udkom fire gange om ugen, dog blev den fra nytår 1873 udsendt som dagblad.

Sammenligner man det første nummer af Skanderborg Avis med de to senere aviser Skanderborg Amtsavis og Skanderborg Social-Demokrat er der stor forskel på, hvordan aviserne præsenterer sig selv. Amtsavisen og Socialdemokraten har begge spalter, hvor de præsenterer dem selv og deres standpunkter. Skanderborg Avis derimod, præsenterer ikke sit standpunkt. Avisen springer direkte ud i at agere nyhedsmedie. På bagsiden af Skanderborg Avis finder man en lille tekst om avisens baggrund. Her får man at vide, at avisen udkommer mindst fire gange om ugen og den udgives af Wilhelm Backhausen.

Wilhelm Backhausen

Wilhelm Backhausen fik den 23. november 1854 privilegium som bogtrykker og dette privilegium blev startskuddet til hans karriere som bogtrykker og avisredaktør. Skanderborg Avis kaldes også for Backhausens Avis, da avisen var familiens avis. Den blev startet af Wilhelm og siden ført videre af sønnerne Sophus og Andreas Backhausen. Familien Backhausen var alle Højre mænd, hvilket ingen af dem lagde skjul på. Det samme gjorde sig gældende for Skanderborg Avis. Alle aviser havde her et fast politisk standpunkt og netop Skanderborg Avis sympati for partiet Højre var en af grundene til, at Skanderborg Amts-Avis senere blev oprettet.

Den unge Sophus Backhausen i 1869, da han overtager avisen fra sin afdøde far.

Sønnerne Andreas og Sophus Backhausen

Wilhelm Backhausen var allerede inden avisens oprettelse en svagelig mand og han døde 18. februar 1870. Da Wilhelm Backhausen dør overtager hans bare 19-årige søn Sophus Backhausen driften af både trykkeriet og avisen. Sophus indså, at han ikke kunne drive virksomheden alene og fik af den grund overtalt sin ældre bror Andreas Backhausen til at flytte fra København tilbage til Skanderborg. Dette faglige makkerskab var dog ikke den bedste kombination, da de ikke kunne enes om, hvem der skulle bestemme, da de begge mente, at de var bedre rustet til at have den mest ledende rolle. Sophus følte sig direkte chikaneret af sin storebror. Resultatet af denne brødre problematik blev, at Sophus flyttede til Århus og Andreas blev indehaver af forretningen fra december 1869.

Med udgangen af 1875 ophørte Skanderborg Avis. Andreas Backhausen så en større mulighed i at drive forretning i Horsens, hvor han havde haft sin ungdom, og af den grund flyttede han trykkeriet og lukkede avisen. Avisens lukning skyldes også, at det ikke lykkedes Andreas at tiltrække nok abonnenter, han skrev i dne sidste udgave af avisen: "grundet paa, at ikke tilstrækkeligt Abonnement har kunnet erholdes i denne lille By med dens indskrænkende Opland, og hvor ikke Alle af politiske Grunde kunne støtte et lokalt Blad ...". Avisen lukkede altså fordi der ikke var nok abonnenter, hvilket skyldtes det politiske landskab i byen.
Kilder

Backhausen, Sophus; Bogtrykkerliv i 1860'erne og 70'erne i Østjydsk Hjemstavn, 1945.

Ditzel, Harald; Bogtrykkerslægten Backhausen, 1977.

Klostergaard, Kaj; Skanderborg Jernbanestation, Midtjydsk Forlag, 1983.

Skanderborg Amts-Avis, 2. juli 1876 hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Skanderborg Avis, 1. juli 1868 hos Det Kongelige Bibliotek, Mediestream.

Skanderborg Avis eller Hjelmslev-Gjern Herreders Tidende, 31. december 1874 hos Det Kongelige Bibliotek, Mediestream.

Skanderborg Social-Demokrat, 23. februar 1901 hos Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki