Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Sophus Backhausen

Fra Skanderborg Leksikon

(Oprettelse af side)
 
Linje 23: Linje 23:
Klostergaard, Kaj; ''Skanderborg Jernbanestation'', Midtjydsk Forlag, 1983.
Klostergaard, Kaj; ''Skanderborg Jernbanestation'', Midtjydsk Forlag, 1983.
 +
 +
 +
[[Kategori:PERSONER]]

Nuværende version fra 26. maj 2021, 06:52

Indholdsfortegnelse

Tilknytning til Skanderborg

Backhausen familiens tilknytning til Skanderborg findes igennem avisen Skanderborg Avis. Denne blev startet af Sophus Backhausens far og siden hen ført videre af Sophus og hans bror Andreas Backhausen. Avisen havde en forholdsvis kort levetid i forhold til de senere aviser i Skanderborg. Skanderborg Avis blev Sophus Backhausens springbræt til en fornuftig karriere som trykker i Århus. I Århus blev Sophus den første trykker af Jyllandsposten. Sophus Backhausen er født 24. februar 1850 og død 7. april 1911.

Sophus Backhausen i 1869, da han overtager trykkeriet og avisen.

Opvækst og oplæring

Sophus Backhausen har efterladt sig nogle optegnelser over sin egen barndom og ungdom. Fra dem kan man læse, hvordan familien kom til Skanderborg for at drive trykkeri og startede Skanderborg Avis. Backhausen fortæller også om sin egen barndom og om bogtrykkerfaget. Familien Backhausen var en bogtrykkerfamilie. Sophus blev oplært i faget af sin far, mens broderen Andreas blev sendt ud i en lærlingestilling. Sophus hævder, at han i en alder af 9-10 år både kunne sætte og trykke de fleste ting selv. Dette skyldes, at han allerede som 6-årig skulle hjælpe sin far i trykkeriet. Sophus fortæller, at det var hans fars ønske at Sophus blev hjemme og hjalp i trykkeriet, da faderens helbred blev dårligere og dårligere. Sophus ville hellere ind i handel eller på et post- og telegrafkontor. Sophus Backhausen blev altså bogtrykker fordi det var familiens ønske, han tænkte dog flere gange på at skifte karriere og forsøge sig som skuespiller i stedet.

Backhausen i Skanderborg

I februar 1869 overtog Sophus trykkeriet i Skanderborg fra sin far. Dette skyldtes faderens dårlige helbred. Før denne overtagelse havde faderen fået bragt sin seng ind på kontoret, så han kunne arbejde fra sengen. Sophus beskriver sin far som en mand der havde et umådeligt dårligt humør under hans sygdomsforløb. Han var i så dårligt humør, at det var med til, at broderen Andreas flyttede til København.

Sophus stod derfor i en alder af 19 år som selvstændig redaktør og bogtrykker. Han opdagede hurtigt, at arbejdsbyrden var for stor til en mand og derfor ville han gerne have sin bror hjem fra København. Broderen Andreas kom hjem fra København, men samarbejdet mellem de to gik ikke lige nemt. Sophus skrev følgende om deres samarbejde: ”Min Broder, der er 5 Aar ældre end jeg, og derfor ansaa sig for meget klogere og dygtigere end jeg, begyndte snart at chikanere mig i høj Grad, og da jeg derfor kunde indse, at jeg ikke sammen med min Broder kunde drive det til noget i Skanderborg, besluttede jeg mig til at se mig om efter noget andet.”.

Videre virke

Sophus skriver, at han følte sig direkte chikaneret af sin bror. Han skriver også, at de ikke ville kunne drive virksomheden sammen. Dette er Sophus forklaring på, hvorfor han søger væk fra familiens trykkeri. Man kunne mistænke Sophus Backhausen for at ville ud af forretningen for at forfølge sine ungdomsdrømme om skuespillet. Dette var dog ikke tilfældet. Sophus fortsatte trykkeri-virksomheden i de følgende år i Århus. Sophus Backhausen blev i Århus den første trykker af Jyllandsposten og fik i samme by en lang karriere som trykker. Sophus Backhausen døde 7. april 1911 på Rigshospitalet i København. Han døde af en lungebetændelse, som han havde fået på en tur til hovedstaden.

Kilder

Backhausen, Sophus; Bogtrykkerliv i 1860’erne og 70’erne, i Østjydsk Hjemstavn, 1945.

Ditzel, Harald; Bogtrykkerslægten Backhausen, 1977.

Klostergaard, Kaj; Skanderborg Jernbanestation, Midtjydsk Forlag, 1983.

Powered by MediaWiki