Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Theodor August Jes Regenburg

Fra Skanderborg Leksikon

(Oprettede siden med 'Theodor August Jes Regenburg (20.4.1815 – 7.6.1895) var stiftamtmand 1870-1894. Regenburgs fødeby var [http://da.wikipedia.org/wiki/Aabenraa Aabenraa], og her voksede han …')
m
Linje 1: Linje 1:
-
Theodor August Jes Regenburg (20.4.1815 – 7.6.1895) var stiftamtmand 1870-1894.
+
Theodor August Jes Regenburg (20.4.1815 – 7.6.1895) var amtmand i Skanderborg 1870-1894.

Versionen fra 6. okt 2009, 09:55

Theodor August Jes Regenburg (20.4.1815 – 7.6.1895) var amtmand i Skanderborg 1870-1894.


Regenburgs fødeby var Aabenraa, og her voksede han også op. Han blev student fra Sorø Akademi, og blev efter uddannelsen som cand.jur. ansat i Kancelliet. Både før og efter krigen i 1864 forblev han stærkt optaget af det slesvigske spørgsmål.

Forud for udnævnelsen i 1870 til stiftamtmand i Århus stift og amtmand i Århus og Skanderborg amter havde Regenburg ikke udtrykt noget ønske om en sådan karriere, og han havde ved udnævnelsen som 55-årig boet 30 år i København, men trods dette tog han imod embedet. Det var konstitueret borgmester Winge, der officielt overleverede embedet til Regenburg 1.4.1870, og herefter flyttede den ugifte Regenburg ind i Amtsgården sammen med en søster og en niece. Her indrette han straks sit store bibliotek, og han var glad for områdets smukke natur, selvom han også savnede sit gamle liv i hovedstaden.

Med tiden udviklede han en stor interesse for Skanderborgs historie, og han gik bl.a. ind i arbejdet med at få rejst Niels Ebbesens Minde, hvilket skete i 1878. Regenburg og familien engagerede sig meget i lokalsamfundet. Han var f.eks. ofte med til fugleskydning i Skanderborg Skyttelaug og til møder hos Indre Mission, og søsteren deltog i kulturelt og velgørende arbejde. Politiske møder deltog han dog aldrig i, og når der hver søndag var åbent hus for embedsmænd i amtet, så havde han for vane at socialisere med kvinderne; dels fordi han ikke rigtig tålte tobaksrøg, og dels fordi det var en måde at undgå politiske diskussioner.

Regenburg fratrådte embedet 1.5.1894, 79 år gammel, og flyttede tilbage i en lejlighed i København sammen med søsteren og niecen, men allerede året efter døde han, og blev efter eget ønske begravet på Slotskirkegården.


Kilder

”Skanderborg”, Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 124-126

”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 161

Powered by MediaWiki