Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Torkild Christian Dahl

Fra Skanderborg Leksikon

m
m
Linje 1: Linje 1:
-
Torkild Christian Dahl (11.9.1807 – 4.4.1872) var uddannet cand.jur., og blev stiftamtmand i [http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus_Stift Århus Stift] og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i [[Skanderborg Amt]], da de to amter blev sammenlagt. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, indtil 1.5.1968, og i den korte periode T.C. Dahl var amtmand boede han fortsat på [http://da.wikipedia.org/wiki/Moesg%C3%A5rd Moesgaard] ved Århus, og ikke på [[Amtsgården]], hvilket ellers var normalt for amtmændene i Skanderborg.
+
Torkild Christian Dahl (11.9.1807 – 4.4.1872) var uddannet cand.jur., og blev stiftamtmand i [http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus_Stift Århus Stift] og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i [[Skanderborg Amt]], da de to amter blev sammenlagt. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, da regeringen ikke ville tillade, at stiftamtkontorerne blev flyttet til [http://da.wikipedia.org/wiki/Moesg%C3%A5rd Moesgaard] ved Århus, hvor Dahl boede; amtmændene i Skanderborg skulle fortsat bo på [[Amtsgården]], og derfor opsagde han stillingen. T.C. Dahls bror, [[Carl Bodilius August Dahl]], overtog embedet 1.5.1868.
 +
 
Linje 6: Linje 7:
”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161
”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161
 +
 +
”Skanderborgs historie”, L. Thane. 1908, s. 150

Versionen fra 5. okt 2009, 14:23

Torkild Christian Dahl (11.9.1807 – 4.4.1872) var uddannet cand.jur., og blev stiftamtmand i Århus Stift og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i Skanderborg Amt, da de to amter blev sammenlagt. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, da regeringen ikke ville tillade, at stiftamtkontorerne blev flyttet til Moesgaard ved Århus, hvor Dahl boede; amtmændene i Skanderborg skulle fortsat bo på Amtsgården, og derfor opsagde han stillingen. T.C. Dahls bror, Carl Bodilius August Dahl, overtog embedet 1.5.1868.


Kilder

”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161

”Skanderborgs historie”, L. Thane. 1908, s. 150

Powered by MediaWiki