Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Torkild Christian Dahl

Fra Skanderborg Leksikon

Linje 1: Linje 1:
-
Torkild Christian Dahl (11.9.1807 – 4.4.1872) var uddannet cand.jur. i 1834, og blev stiftamtmand i [http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus_Stift Århus Stift] og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i [[Skanderborg Amt]], da de to amter blev sammenlagt. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, da regeringen ikke ville tillade, at stiftamtkontorerne blev flyttet til [http://da.wikipedia.org/wiki/Moesg%C3%A5rd Moesgaard] ved Århus, hvor Dahl boede; amtmændene i Skanderborg skulle fortsat bo på [[Amtsgården]], og derfor opsagde han stillingen. T.C. Dahls bror, [[Carl Bodilius August Dahl]], overtog embedet 1.5.1868.
+
Torkild Christian Dahl (11.9.1807, Århus Mølle – 4.4.1872, Moesgaard) var uddannet cand.jur. i 1834, tilhørte [http://da.wikipedia.org/wiki/De_Nationalliberale De Nationalliberale], og fik en lang karriere inden for politik, bl.a. i [http://da.wikipedia.org/wiki/Landstinget Landstinget]. Han blev stiftamtmand i Århus Stift og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i [[Skanderborg Amt]], da de to amter blev sammenlagt. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, og årsagen hertil var et dårligt helbred. Andetsteds står dog at han sagde op, fordi regeringen ikke ville tillade, at stiftamtkontorerne blev flyttet til [http://da.wikipedia.org/wiki/Moesg%C3%A5rd Moesgaard] ved Århus, hvor Dahl boede, da amtmændene i Skanderborg fortsat skulle bo på [[Amtsgården]]. T.C. Dahls bror, [[Carl Bodilius August Dahl]], overtog embedet 1.5.1868.
Linje 8: Linje 8:
”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161
”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161
-
”Skanderborgs historie”, L. Thane. 1908, s. 150
+
”Østjydsk Hjemstavn”. Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 35

Versionen fra 6. okt 2009, 08:47

Torkild Christian Dahl (11.9.1807, Århus Mølle – 4.4.1872, Moesgaard) var uddannet cand.jur. i 1834, tilhørte De Nationalliberale, og fik en lang karriere inden for politik, bl.a. i Landstinget. Han blev stiftamtmand i Århus Stift og amtmand i Århus Amt fra 1858, og fra 1.8.1867 var han ligeledes amtmand i Skanderborg Amt, da de to amter blev sammenlagt. Dette embede bestred han imidlertid mindre end et år, og årsagen hertil var et dårligt helbred. Andetsteds står dog at han sagde op, fordi regeringen ikke ville tillade, at stiftamtkontorerne blev flyttet til Moesgaard ved Århus, hvor Dahl boede, da amtmændene i Skanderborg fortsat skulle bo på Amtsgården. T.C. Dahls bror, Carl Bodilius August Dahl, overtog embedet 1.5.1868.


Kilder

”Skanderborg. Glimt fra By og Egn”, Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 160-161

”Østjydsk Hjemstavn”. Østjydsk Hjemstavnsforenings Aarsskrifter nr. 3, 1938, s. 35

Powered by MediaWiki