Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Billeder

Fra Skanderborg Leksikon

Billeder og illustrationer gør en artikel mere indbydende og interessant.

At indsætte et billede i en leksikonartikel foregår i tre trin:

  1. Først skal du sikre dig, at billedet overholder visse krav
  2. Herefter skal billedet overføres (uploades) fra din computer til Skanderborg Leksikons billeddatabase
  3. Når billedet ligger i billeddatabasen, skal du ved hjælp af formateringstekst indsætte det i artiklen


Krav til billedet

Først skal du sikre dig, at det billede, du har på din computer, opfylder Skanderborg Leksikons ophavsretslige krav: Ophavsret

Billeddatabasen accepterer ikke billeder, der er større end 300 kilobytes, så ofte vil du skulle nedskalere (resize) din original. Dette kan gøres med de fleste billedbehandlingsprogrammer, f.eks. Photoshop, Irfanview eller Microsoft Office Picture Manager. Ca. 500 pixels i bredden giver almindeligvis en passende størrelse i kilobytes. Billedet skal gemmes i formatet jpg, png, gif eller jpeg. Desuden skal du undgå at bruge Æ, Ø og Å (eller æ, ø og å) i filnavnet. Brug i stedet ae, oe eller aa.

Lad os eksempelvis forestille os, du har skrevet en artikel om grosserer Hans Kresten Pedersen, og nu vil vedhæfte et billede af ham, som du har fundet på Skanderborg Historiske Arkiv. Du nedskalerer derfor billedet og gemmer det i jpg-format under titlen "Hans Kresten Pedersen.jpg".

Upload til billeddatabasen

Nu skal billedet uploades til billeddatabasen. Det gør du ved at åbne 'Flere værktøjer' øverst i højre hjørne, trykke på 'Upload et billede'-knappen, og følge anvisningerne på siden.

I vores eksempel klikker du derfor på 'Upload et billede'-knappen og vedhæfter filen "Hans Kresten Pedersen.jpg". Under 'Beskrivelse/kilde' må du gerne uddybe hvad, hvornår, fotograf, og anføre hvis billedet befinder sig i et offentligt arkiv. Her kunne du f.eks. skrive: "Grosserer Hans Kresten Pedersen ca. 1900. Fotograf Mads Madsen (Skanderborg Historiske Arkiv: B 12345)".

Tryk på 'Læg en fil op'-knappen nederst på siden. Billedet er nu overført til Skanderborg Leksikons billeddatabase, og kan herefter vedhæftes din artikel.


Indsæt billedet i artiklen

Du åbner din artikel, og trykker på 'Rediger'-knappen over artiklen. Nu er redigeringsvinduet med den eksisterende artikeltekst åbnet, og herefter skal du indsætte det uploadede billede ved hjælp af formateringsteksten: [[Billede:Navn på fil.filformat|thumb|Tekst i ramme]], og til sidst trykke på 'Gem side'-knappen.

I vores tænkte eksempel indsætter du derfor en linje med [[Billede:Hans Kresten Pedersen.jpg|thumb|Grosseren fotograferet ca. 1900]], hvilket i den gemte artikel viser billedet med tilhørende billedtekst "Grossereren fotograferet ca. 1900".

Du kan ændre den viste billedstørrelse i artiklen ved at anføre den ønskede pixelstørrelse (px), efterfulgt af en lodret streg. Eksempelvis: [[Billede:Hans Kresten Pedersen.jpg|thumb|350px|Grosseren fotograferet ca. 1900]].


Husk at kategorisere billeder under hovedkategorien 'BILLEDER'.


Se også eksemplerne i formateringsskemaet Formatering (og Kategorisering) for yderligere hjælp.

Powered by MediaWiki