Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dalgård

Fra Skanderborg Leksikon

Dalgård er i dag et offentligt tilgængeligt naturområde beliggende på sydsiden af Gudensø ved Ry.

Dalgård kan nås ved at følge Emborgvej fra Gl. Rye. Efter ca. 1 km at have passeret Gudenåen er der en P-plads til venstre, hvorfra man efter ca. 400 m når til den gamle gårdstomt.

Staten - via det daværende Fredningsplanudvalg - købte gården i 1973, og området blev overtaget af skovvæsenet i 1976 og 78.

Den sidste beboer var Jens Mikkelsen, der døde i 1993.

Her ses rester af brolægning og den gamle brønd. Fotos maj 2011

Gården, hvor der i århundreder har været drevet landbrug var ved nedrivningen i en elendig forfatning.

Dalgårdområdet administreres i dag af Skov- og naturstyrelsen.

Kilder

Jan Kjærgaard: Hustomten fra Dalgaard ved Gudensø. Midtjyllands Avis 9.april 2011, s.7.

Powered by MediaWiki