Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ejer Bavnehøj

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Genforeningstårnet på Ejer Bavnehøj ved indvielsen den 24. august 1924.
Ejer Bavnehøj er Danmarks tredjehøjeste naturlige bakke på 170,35 meter. Højen ligger mellem Ejer og Ris, omkring 10 km sydvest for Skanderborg. Det ligger kun få hundrede meter fra Danmarks højeste punkt, Møllehøj, som er 170,86 meter høj.

Navnet Ejer Bavnehøj kommer fra stedsnavnet Ejer og baun eller bavn som betegner en brændestapel som er blevet brugt som signallys. Bavnehøjene blev brugt til at kalde folk sammen til forsamlinger eller som et advarselssystem mod fjendtlige angreb. Bavnehøjene har været brugt fra vikingetiden.

Ejer Bavnehøj har gennem årenes løb dannes baggrund for folkemøder og forsamlinger af forskellig slags. I dag er der en parkeringsplads ved højen, et genforeningstårn, en kiosk og en genforeningssten.

Danmarks højeste bjerge

Indtil 1847 blev Himmelbjerget betragtet som Danmarks højeste punkt, men målinger viste at Ejer Bavnehøj var højere. Selvom Ejer Bavnehøj nu officielt var Danmarks højeste punkt, var det stadig Himmelbjerget der i folkemunde holdt titlen. Staten købte jorden på bakkens top, men i Skanderborg Amtsavis nævnes i 1890'erne at en lokal lodsejer har afspærret tilgangen til bakkens top, og kun få tager turen derud. Først i 1916 ændrede det sig, da overlærer Harald Viggo Johansen fra Hobro ville gøre bakken tilgængelig for alle borgere. Han dannede et udvalg med andre interesserede med et ønske om at udbygge bakken og forsyne den med forskellige bygninger. Udvalget dannede et aktieselskab med mål om at købe mere af jorden. Finansieringen af projektet skete ved aktiesalg, statstilskud til naturfredning og afholdelse af folkemøder.

Genforeningstårnet

Ejer Bavnehøj blev indviet søndag 7. juli 1918, med langt over 1000 deltagere. I 1922 var der som følge af genforeningen et ønske om at rejse et tårn, som påmindelse om og fejring af genforeningen med Nordslesvig.

Genforeningstårnet blev indviet den 24. august 1924 og bærer indskriften "Nordslesvig genforenet med moderlandet". Tårnet er 12,5 m højt og står på 4 tårnben der minder om midterpartiet af en korskirke eller en tetrapylon. I tårnbenene mod nord er der vindeltrapper der giver adgang til udsigtsplatformen, mens der er en elevator i det sydøstlige tårnben. Teknikrummet er i modsatte hjørne. Elevatoren blev installeret i 2002. Tårnet blev opført i 1924 og er bygget i omkring 100.000 mursten af murermester Aage Wegener. Omkostningerne for opførslen af tårnet var 20.990 kr. Murermestrens sønnesøn udførte en renovering af tårnet i 2002 og 2005-6. En tredjedel af omkostningerne i tårnets opføring blev dækket af chokoladefabrikanten Clausen, der stammede fra Ejer. Han ejede chokoladefabrikken "Elvirasminde", nu "Samba". Han gav oprindeligt 3.000 kr til en flagstang og flag til ære for kongen der skulle besøge bakken. Kongen kom dog hurtigere end forventet og med kun en dags varsel, så flagstang og flag kom ikke op i tide.

Kort over udsigt fra Ejer Bavnehøj, fra 1975.

Genforeningsstenen

Efter genforeningen med Nordslesvig i 1920, blev der rejst mange genforeningssten i hele landet. På Ejer Bavnehøj blev der i 1920 rejst en 13 tons sten. Stenen er tre meter høj og blev slæbt fra Toftegård i Elling af otte heste og omkring 100 stærke mænd. Der blev afholdt en anonym konkurrence om indskriften på stenen, og vinderforslaget var: "Her er jeg sat som bavtasten - de sønderjyder til ære - danske de var, og danske de blev - og danske vilde de være - 1920". Genforeningsstenen er en af de største og blev i 1921 anledning til Kong Christian 10.s besøg, sammen med Dronning Alexandrine.

Andre bygninger

Møllehjulet er en kioskbygning der er finansieret af Realdania fonden og erstattert den gamle restaurant. Kiosken blev bygget i 2010. Genforeningstenen blev flyttet til et mere prominent hjørne og i 2016-2019 blev stier og trapper renoveret og en ny scenebygning tilføjet.

Kilder

Kort & Matrikelstyrelsen - Nyt højeste punkt i Danmark

Ejer Bavnehøjs venner

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki