Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Henning Grønlund Carlsen. Frihedskæmper

Fra Skanderborg Leksikon

Mindestenen for Henning Grønlund Carlsen. Foto 1975.

Henning Grønlund Carlsen (1925 – 1944) var sabotør under besættelsen. Han blev dræbt af den tyske Værnemagt under en jernbanesabotage mellem Stilling og Skanderborg.

På Skanderborg Historiske Arkiv findes der under overskriften ”En sabotageaktion i Skanderborg-området” en usigneret beskrivelse forløbet:

Henning Grønlund Carlsen blev født i 1925 i Horsens. Her kom han som gymnasielev med i modstandsarbejde. Umiddelbart efter sin studentereksamen i juni 1944 måtte han gå under jorden. Han blev sendt til den lille ø Venø af modstandschef Toldstrup under foregivende af at skulle gennemføre et instruktionskursus for spejdere. ”Spejdere” var i den forbindelse modstandsfolk, som blev uddannet af Palle Høybye og A. J. Jørgensen.

Det var herfra denne ”sommerlejr”, at H. Grønlund Carlsen, sammen med to andre blev rekvireret til jernbanesabotage omkring Stilling. På dette tidspunkt, juli 1944, gennemførte tyskerne omfattende troppetransporter fra Norge til invasionsfronten, og der blev fra London givet ordre til at forsinke disse transporter mest mulig. Det var i den forbindelse at tremandsgruppen, bestående af ”Carl”, Willy Jensen, ”Block” og ”Henrik”, Henning Grønlund Carlsen, kom i aktion. Aktionen gik ud på at sprænge skinnerne bort under et tysk troppetog syd for Århus, nærmere betegnet nogle bakker syd for Stilling.

De tre sabotører tog toget fra Århus til Skanderborg og cyklede så til Stilling. Her gik de ved højlys dag i gang med at placere sprængstoffet. De ville gerne benytte en ny lunte, den såkaldte Orangeline, der brændte 200 m pr. sekund, men havde uheldigvis kun 100 m lunte, så de ville komme temmelig tæt på det tyske tog.. Placeringen af bomberne gik hurtigt, og man valgte nogle grøfter som skjulested og flugtlinje. Da der fra grøften var dårligt udsyn over banelinjen, måtte man sende én et stykke hen ad banelinjen for at holde udsyn med det tyske tog. Efter lodtrækning blev det ”Carl”, der fik denne post.

Da det tyske tog nærmede sig, signalerede ”Carl” til ”Henrik” og trak sig tilbage. Et kort øjeblik efter lød et mægtigt brag, og skinnerne blev sprængt væk under toget. Men i samme øjeblik som toget var standset begyndte en heftig skydning fra et maskingevær, der var påmonteret en åben vogn for at imødegå sabotage. I denne regn af kugler og tæt forfulgt af tyske frontsoldater døde ”Henrik” alias Henning grønlund Carlsen. Han blev ramt i ryggen og døde få øjeblikke senere, efter, at tyskerne havde forsøgt at afhøre ham. ”Block” så Henrik falde, men havde ingen mulighed for at hjælpe ham.

”Block” søgte hjælp på nogle gårde i nærheden, men blev skarpt afvist og måtte fortsætte mod Århus til fods. ”Carl” kendte intet til dette drama. Han var efter aftale cyklet bort ad små veje og havde overnattet hos venner i Rye. Først den næste dag nåede han til Århus og fik den tragiske meddelelse. I Århus regnede man og ”Carl” for værende faldet og blev glædeligt overrasket, da han dukkede op. Men denne effektive sabotageaktion havde kostet et menneskeliv, nemlig Henning Grønlund Carlsen, der døde 19 år gammel.

Politibetjent Dyrby Andersen fortæller, at Henning Grønlund Carlsen blev ramt i ryggen af et projektil, men var ved bevidsthed og Dyrby fik lov til at tale med ham til ambulancen kom. Han forklarede, at hans legitimationskort var falsk og at han gerne ville have sendt besked til sine forældre. Han døde om natten på amtssygehuset i Skanderborg. Tyskerne begravede liget i hemmelighed på skydebanen ved Vestre Enggård i Århus.

Henning Grønlund Carlsen blev efter krigen respektabelt bisat på Horsens Kirkegård.

Den 30.dec. 1945 blev der rejst en mindesten for ham på Gl. Randersvej nær jernbaneviadukten, og hver år d. 5. maj holdes afholder Forsvarsbrødrene, Garderforeningen, Marineforeningen og Hjemmeværnet her en højtidelighed for ham, ofrene fra besættelsestiden og befrielsen.

På forsiden af mindestenen lyder teksten: ”Henning Grønlund Carlsen faldt her for Danmark 14.7.1944.”

På stenens bagside et citat af præsten Kaj Munk: ” Jeg hørte det råb og adlød vel. Skaf mig mit liv tilbage. Jeg lover dig jeg skal lyde og gøre min pligt igen”.


En af Hening Grønlunds kolleger fra "spejderlejren" skrev dagen efter hans død dette digt:


Han ofred' sit liv i det store spil

det gør kun den, der ved, hvad han vil

Han kendte sin pligt og kæmped' med glæde

hos ham var det rette kampmod til stede.

Sit mål bevidst på trods af sin alder

han hørte til dem, der kæmper og falder,

falder for frihed og ret i landet en dråbe i havet, et støvkorn i sandet.

Det gør kun den, der ved, hvad han vil,

han ofred' sit liv i det store spilKilder:

”En sabotageaktion i Skanderborg-området”. Usigneret artikel. Skanderborg Historiske Arkiv.

Frihedsmuseeets modstandsdatabase.

Kaj Klostergård: Skanderborg – en by under besættelsen. S. 77.

Jørgen Hesseldahl: I Toldstrups tjeneste

Powered by MediaWiki