Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Henning Sø

Fra Skanderborg Leksikon

Tidligere anvendt navn for Lillesø, der ligger ved Sølund og Slotsholmen i Skanderborg.

Navnet stammer fra 1800 tallet, hvor søen fra at hedde Henne Sø i en periode fik navnet Henning Sø.

Sådan er søen benævnt på kort gennem tiderne:

1721 Hemmet Sø

1755 Henne Sø

1815 Henning Søe

1833 Henning Søe

1875 Lille Sø (Henning Sø)

1884 Hemming Sø (formentlig trykfejl)

1909 Henning Sø

1920 Henning Sø

1943 Henning Sø

1961 Lille Sø

1980 Lille Sø.

Henning er et nordisk drengenavn, der betyder fredstifter. I lokalhistorien findes der dog ikke en person med dette navn, der har gjort sig sådan bemærket, at en sø skulle være blevet opkaldt efter ham. Der er ganske få søer i Danmark, der i deres navn har menneskefornavne som forled, og personen Henning findes formentlig ikke. Man må i dag sige, at det er umuligt at identificere, hvor navnet stammer fra.

Det er ejendommeligt, at navnet Henning Sø stadig optræder i den lokale vejviser, når søen ifølge Kort- og Matrikelstyrelsen siden 1980 officielt har heddet det mere anonyme navn Lille Sø.


Kilder

Kort hos Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki