Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kategorisering

Fra Skanderborg Leksikon

Det er vigtigt at kategorisere dine artikler, og de filer du uploader. Det hjælper søgningen, overblikket og sammenhængen i leksikonet.


Kategorisering af artikler og billeder

Hver artikel bør tilhøre mindst én af de syv hovedkategorier: PERSONER, ERHVERV, KULTUR & FRITID, STEDER, NATUR, SAMFUND og BILLEDER. Under fanebladet 'Kategorier' ser du den eksisterende emnestruktur, som alle artikler og billeder skal indlejres under. Kategoriseringer skal altid placeres allersidst i en artikel.

Du har eksempelvis skrevet en artikel om grosserer Hans Kresten Pedersen og vil nu kategorisere opslaget. Det er naturligt at kategorisere artiklen under hovedkategorien 'PERSONER'. Hvis hr. Pedersen også er beskrevet som byens lokalkendte maler, kunne du derudover vælge at kategorisere ham i hovedgruppen 'KULTUR & FRITID' samt i den allerede oprettede underkategori 'Kunst'.

Du åbner din artikel, og trykker på 'Rediger'-knappen over artiklen. Nu er redigeringsvinduet med den eksisterende artikeltekst åbnet, og allernederst i artiklen indsætter du formateringsteksten: [[Kategori:Kategoriens navn]]. Hver kategori adskilles med ét enkelt linjeskift.

Sidst i artiklen om hr. Pedersen skriver du derfor:

[[Kategori:PERSONER]]
[[Kategori:KULTUR & FRITID]]
[[Kategori:Kunst]]

Herefter trykker du på knappen 'Forhåndsvisning' og nu skulle der gerne vises en lille, aflang boks i bunden af artiklen, hvori de valgte kategorier står skrevet. Hvis det ser rigtigt ud, så tryk på 'Gem side'-knappen og du er færdig.


Oprettelse af nye underkategorier

Alle artikler bør placeres i mindst én af de syv hovedkategorier: PERSONER, ERHVERV, KULTUR & FRITID, STEDER, NATUR, SAMFUND og BILLEDER. Men derudover kan det være en god idé at oprette en underkategori, hvis der ikke i forvejen er oprettet en relevant underkategori, og hvis der inden for en af hovedkategorierne er nok artikler om et specifikt emne til at retfærdiggøre en underinddeling. Men husk: for mange underkategorier forvirrer meget mere end det hjælper, så tænk dig godt om inden du opretter en underkategori.


Hvis der under KULTUR & FRITID eksempelvis er skrevet otte artikler om lokale musikere/bands, vil det nu være passende at oprette en underkategori til KULTUR & FRITID kaldet 'Musik'. Du indtaster derfor "Kategori:Musik" i søgefeltet øverst til højre, trykker på 'Gå til'-knappen, og herefter på linket 'Du kan oprette en artikel med dette navn'. I redigeringsvinduet kategoriserer du underkategorien i hovedkategorien ved at skrive:

Dette er en underkategori til hovedkategorien "KULTUR & FRITID".

[[Kategori:KULTUR & FRITID]].

og tryk til sidst på 'Gem side'-knappen.


Nu er underkategorien 'Musik' oprettet, og de otte artikler om lokale musikere/bands er klar til at blive kategoriserede. Det gør du ved at åbne hver af de fem artikler, og i redigeringsvinduerne tilføje:

[[Kategori:Musik]]

og herefter gemme ændringerne.

Hvis du skriver en ny artikel, skal du også huske at tilføje hovedkategorien, i dette tilfælde således:

[[Kategori:KULTUR & FRITID]]
[[Kategori:Musik]]

Powered by MediaWiki