Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Links

Fra Skanderborg Leksikon

Det er vigtigt at lave henvisninger til andre leksikonartikler, da det fører læseren hurtigt og nemt gennem informationssøgningen.

Du kan lave to slags henvisninger i en artikel:

  1. Interne links (henviser til artikler i Skanderborg Leksikon, eksisterende eller ønskede)
  2. Eksterne links (henviser til eksterne artikler eller hjemmesider)


Interne links

Lad os forestille os, du har skrevet en artikel om grosserer Hans Kresten Pedersen, hvor hans berygtede partner Tveskæg bliver nævnt. Ville Tveskæg ikke også være et opslag værd? For at gøre et eller flere ord i din tekst til en intern henvisning, sætter du dobbelte klammer på hver side af ordet, her [[Tveskæg]], hvilket i den gemte artikel bliver til Tveskæg.

Svarer ordet ikke til den henviste artikels faktiske eller ønskede titel, skriver man først den rigtige titel, sætter en lodret streg efterfulgt af ordlyden i den konkrete artikel, og afslutter med dobbelte klammer. Eksempelvis er Tveskægs borgerlige navn Rasmus Brysk, så du skal interlinke ved at skrive: [[Rasmus Brysk|Tveskæg]], hvilket i den gemte artikel bliver til Tveskæg. Ordet 'Tveskæg' bliver således til et link i den pågældende artikel, men det henviser nu til opslaget 'Rasmus Brysk'.

Er linket blåt, eksisterer den henviste artikel, og er linket rødt, eksisterer der endnu ikke en artikel med dette navn. På lignende vis gennemgår man resten af sin tekst og tilføjer links. Vær ikke bange for at interlinke til artikler, som endnu ikke eksisterer – det er en opfordring til andre brugere om at skrive den ønskede artikel, og dermed bidrage til vores fælles, lokalhistoriske viden!


Eksterne links

Lad os forestille os, at du i samme artikel om grosserer Hans Kresten Pedersen nævner Christian 9. For læseren af din artikel, som ikke ved eller kan huske hvem Christian 9. var, kunne det være interessant at have et link til en ekstern leksikonartikel om kongen. Man kan finde eksterne leksikonartikler om historiske personer, begivenheder, steder osv. på Wikipedia eller Den Store Danske.

Først finder du den eksterne leksikonartikel og kopierer url’en. Så indsætter du url’en i din artikel, trykker én gang på mellemrumstasten, og skriver herefter den ordlyd du vil have i artiklen. Til sidst omslutter du linjen med én klamme på hver side. Eksempelvis: [http://da.wikipedia.org/wiki/Christian_9. Christian 9.], hvilket i den gemte artikel bliver til Christian 9.. Ordet ' Christian 9.' bliver således til et link i din tekst, men det henviser nu til det eksterne opslag på Wikipedia.

Det kan også være relevant at lave eksterne henvisninger i slutningen af en artikel. Hvis du f.eks. i artiklen om grosserer Hans Kresten Pedersen har nævnt, at det gamle inventar fra hans virksomhed findes på Skanderborg Museum, kan du sidst i artiklen lave en overskrift kaldet 'Henvisninger', og herunder indsætter du som ovenover beskrevet et ekstern links til museets hjemmeside. Eksempelvis: [http://www.skanderborgmuseum.dk/default.aspx Skanderborg Museums hjemmeside], som i den gemte artikel bliver til Skanderborg Museums hjemmeside Ordene 'Skanderborg Museums hjemmeside' bliver således til et link i din tekst, men det henviser nu til museets eksterne hjemmeside.


Se også eksemplerne i formateringsskemaet for yderligere hjælp.

Powered by MediaWiki