Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Lynghoved

Fra Skanderborg Leksikon

Udsigt fra Lynghoved ca. 1912.

Højdepunktet Lynghoved ligger i udkanten af Ry. Bakketoppen ligger 72 m over havets overflade og blev tidligere kaldt ”Lille Himmelbjerget” eller ”De syv søers udsigtspunkt”. Lynghoved var tidligere dækket af lyng, men er i dag beplantet med bøge- og egetræer, hvilket ikke giver den samme storslåede udsigt over egnen som tidligere. I 1910 rejstes på toppen en mindesten, Kyhns Minde, for landskabsmaleren Vilhelm Kyhn, der var tæt knyttet til Ryegnen.

Powered by MediaWiki