Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Oluf Parsberg

Fra Skanderborg Leksikon

Oluf Parsberg (ca. 1599 – 1661) var lensmand 1646-1650.

Han var søn af Christoffer Parsberg og Dorthe Munk. Fra 1615 blev han hofjunker, og fra 1618 kammerjunker, indtil han i 1622 ægtede Karen Kruse, og i den følgende tid fik en række forskellige forleninger i Danmark, Norge og Sverige, herunder Skanderborg Len 1646-1650. I 1634 var han blevet ridder, i 1640 blev han rigsråd, og han ejede Jernit (Frijsenborg) og Palstrup.

Under Frederik 3. hørte han til oppositionen, idet han var tæt tilknyttet Corfitz Ulfeldt, og Parsbergs hustru vedblev med at udveksle breve med Leonora Christine. Parsberg havde dog en stærk personlighed, og hans anseelse syntes at være steget på ny. Da han døde følte adelen det antageligt som et tab, fordi de forventede at få bedre privilegier ved Parsbergs indflydelse på kongen.

I Skanderborg blev Parsberg efterfulgt af Anders Bille.

Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 12, s. 552-553

Powered by MediaWiki