Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ophavsret

Fra Skanderborg Leksikon

Når du publicerer billeder og tekst på Skanderborg Leksikon, er det dit ansvar at overholde Ophavsretsloven. Det betyder groft sagt at:

  • Billeder ikke må kopieres fra hjemmesider eller andre værker beskyttet af ophavsretten
  • Tekst ikke må kopieres fra hjemmesider eller andre værker beskyttet af ophavsretten


Brug af billeder

Skanderborg Leksikon respekterer på enhver tænkelig måde ophavsretten til de anvendte illustrationer. Skanderborg Leksikon tillader kun, at du illustrerer en artikel med billeder, som du er sikker på ikke er beskyttet af Ophavsretsloven, hvor ophavsrethaveren udtrykkeligt har givet tilladelse til visningen, eller hvor du selv er fotografen.

Skulle Skanderborg Leksikon alligevel uberettiget vise et billede, hvor ophavsretten ikke er afklaret eller respekteret, fjernes det, når vi bliver gjort opmærksom herpå.

Hvis der i billedbeskrivelsen er anført, at billedet tilhører Skanderborg Historiske Arkiv, kan du kontakte arkivet for at erhverve en kopi, eller få tilladelse til at anvende pågældende foto i en anden sammenhæng.


Ophavsretsloven

Ophavsretsloven skelner mellem fotografiske værker og fotografisk billeder.


Fotografiske værker

For at et fotografi kan karakteriseres som et værk, skal det have "værkshøjde" , dvs.have en vis originalitet, det skal være resultatet af en personlig skabende indsats. Det drejer sig om egentlige kunstfotos, hvor der er arbejdet med belysning, faver, kontraster m.v.De fleste fotos taget af professionelle fotografer er i denne kategori. Beskyttelsesperioden er her 70 år efter ophavsmandens (kompositørens) død. Har en fotograf været ansat på en avis vil rettigheden typisk være gået over til arbejdsgiveren ifølge aftale. Derfor skal avisen kontaktes, hvis man ønsker at benytte et beskyttet fotografi inden for beskyttelsestiden.


Fotografiske billeder

Fotografiske billeder er så de resterende, hvor der ikke er krav om værkshøjde (ingen "bundgrænse"). Omfattet af beskyttelsen er alt fra det ringeste amatørfoto til andre billeder, der ikke er taget i nogen form for kunstnerisk øjemed. Beskyttelsesperioden er her 50 år fra optagelsen. Rettighederne tilhører billedets fremstiller (dvs. den som trykker på udløseren). Billeder optaget før 1. januar 1970 er ikke beskyttet, dvs. de kan frit benyttes, dog med nævnelse af fotografens navn.

Følgende kan både være fotografiske værker og fotografiske billeder: Amatørfotos, enkeltbilleder på videooptagelser, pressefotos..

Rettighederne kan overdrages ved efterfølgende aftale.


Brug af tekst

Tekst, der i forvejen er beskyttet af ophavsretten, må ikke publiceres på Skanderborg Leksikon. Det er dog tilladt at citere eller bringe begrænsede uddrag, så længe de overholder retningslinjerne i § 22 i Ophavsretsloven. Der står: "Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet." Citater og uddrag skal derfor altid bringes med tydelig angivelse af forfatter og hvilket værk det er taget fra.


Artiklerne i det lokalhistoriske opslagsværk Skanderborg Leksikon er skrevet med det formål at oplyse om historie i Skanderborg Kommune. Artiklerne må frit læses på siden. Citater og uddrag af artikler fra Skanderborg Leksikon må frit bringes, hvis der sker en tydelig kreditering af www.skanderborgleksikon.dk. Brug af hele artikler kan kun ske efter aftale med Skanderborg Historiske Arkiv.


Artiklerne i Skanderborg Leksikon skrives af brugerne, og vil ofte være skrevet af flere forfattere. Det betyder, at artiklernes ophav er diffust og umuligt at udrede. Derfor overgår ophavsretten til artikler, der lægges op på Skanderborg Leksikon, til Skanderborg Leksikon.

Da websitet er brugerdrevet, påtager Skanderborg Historiske Arkiv sig ikke ansvaret for rigtigheden af indholdet af artiklerne.Powered by MediaWiki