Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ravnsø

Fra Skanderborg Leksikon

Ravnsø er en 1,8 km2 stor sø ca. 4 km øst for Ry og ca. 10 km nordvest for Skanderborg.

Stednavnet kendes fra 1683 som Rafnsøe, af fuglebetegnelsen ravn og sø.

Søbassinet er et 25-30m dybt dødishul i den dybe tunneldal mellem Århus og Ry, hvor de undersøiske skrænter er stejle med mindre grunde nær østbredderne. Søens største dybde er omkring 34 m, og dermed Danmarks næstdybeste sø, kun overgået af Furesø (38m).

Søen er omgivet af høje, skovklædte dalskråninger med en smal bræmme af siv og tagrør. Den har tilløb fra flere små vandløb, bl.a. fra den lille Veng Sø gennem Knudå, og afløb mod vest gennem Knudå til Knudsø og dermed til Gudenåen.

Kilder:

Trap Danmark

Ravnsø | Gyldendal - Den Store Danske

https://da.wikipedia.org/wiki/Ravnsø

Powered by MediaWiki