Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Søgning i leksikonet

Fra Skanderborg Leksikon

Du kan søge i Skanderborg Leksikon på to måder:

  1. Opslag efter bestemte artikeltitler (brug den gule 'Gå til'-knap)
  2. Fuldtekstsøgning efter bestemte ord i artikelteksterne (brug den gule 'Søg'-knap)


Artikelopslag

Ved at trykke på 'Gå til'-knappen søger Skanderborg Leksikon efter en artikel, hvis titel præcis matcher de(t) indtastede søgeord. Indtaster man eksempelvis "Skanderborg Slot" vil denne artikel åbnes, fordi artiklen eksisterer. Indtaster man i stedet "Skanderborg Herregård", vil man ikke kunne finde en matchende titel, og man vil blot blive præsenteret for en almindelig oversigt over søgeresultatet.


Fuldtekstsøgning

Ved at trykke på 'Søg'-knappen søger Skanderborg Leksikon efter artikler, der indeholder de(t) indtastede søgeord i enten titel og brødtekst, og resultatet er en søgeoversigt, der viser alle forekomster af de(t) søgte ord.


Bemærkninger vedrørende søgning

  • Kun artikler, der indeholder alle de indtastede søgeord, vil blive fundet i en søgning.
  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i en søgning
  • Man trunkerer ved at bruge '*'. Søger man eksempelvis på "slot*" vil også forekomsten af ordene slottet, slotshaven, slotskirkegård mv. blive medtaget i søgeresultatet.
  • Ved man eksempelvis ikke, om Sophiendal staves med "ph" eller "f", må man forsøge sig med begge stavemåder. Søgningen "So?iendal" giver intet resultat.


Hvis du også vil skrive eller redigere leksikonartikler, skal du først oprettes som bruger. Brugeroprettelse

Powered by MediaWiki